Ξεκινάμε το 2023 με μια διαφορετική ευχή! Σας ευχόμαστε οι επιχειρηματικές σας λειτουργίες να μην επιβαρύνουν τον πλανήτη μας!

Εμείς επιλέξαμε να το κάνουμε φυτεύοντας δένδρα!

Όμως ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Στην f society δεσμευόμαστε να είμαστε μια βιώσιμη εταιρεία. Καθώς συμμετέχουμε στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ, έχουμε δεσμευτεί να υιοθετήσουμε βιώσιμες πρακτικές. Αυτό το κάνουμε δημιουργώντας αξία για τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Για τον λόγο αυτό δραστηριοποιούμαστε ενεργά στην καταπολέμηση της φυλετικής αδικίας, προωθώντας την ισότητα των φύλων, εργαζόμαστε σκληρά για την προστασία των δεδομένων και του απορρήτου των πελατών μας και κάνοντας ό,τι μπορούμε για να μετριάσουμε τον αντίκτυπό μας στο περιβάλλον.

Στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος η συμβολή της εταιρείας μας έχει δύο διαστάσεις, μια εσωτερική και μια εξωτερική. Η εσωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθειά μας να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας μας. Η εξωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθειά μας να αυξήσουμε την περιβαλλοντική ευαισθησία άλλων ενδιαφερομένων και της κοινωνίας.

Εμείς εδώ και 2 έτη καταναλώνουμε αποδεδειγμένα μόνο πράσινη ενέργεια για τις λειτουργίες μας! Παράλληλα ισοσκελίζουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο CO2 με δενδροφύτευση.

Λογοδοτούμε διατηρώντας εκτός των άλλων πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το ISO 14001:2015 και σύστημα διαχείρισης της κοινωνικής μας ευθύνης κατά το ISO 26000:2010.

Σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο tree-nation με την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των ισοζυγίων μας.

Αυτός είναι και ο λόγος που αποφασίσαμε και ξεκινήσουμε το νέο έτος του 2023 μια διαφορετική ευχή.

Ελπίζουμε αυτό να εμπνεύσει και εσάς, για να πράξετε ως προς την ίδια κατεύθυνση!