Διατήρηση της ακεραιότητας με συμβουλευτικές υπηρεσίες ISO 37001

Σε έναν κόσμο που απαιτεί ηθική επιχειρηματική συμπεριφορά, η πρόληψη της διαφθοράς είναι υψίστης σημασίας. Το ISO 37001 αποτελεί το προπύργιο κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς, διασφαλίζοντας ότι οι λειτουργίες του οργανισμού σας παραμένουν αμόλυντες από ανήθικες πρακτικές. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας ISO 37001 έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά για να καθοδηγήσουν την επιχείρησή σας στη δημιουργία ενός ισχυρού συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας, στον μετριασμό των κινδύνων και στη διατήρηση της φήμης σας. Είτε στοχεύετε στην ενίσχυση της ακεραιότητας, είτε στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς κατά της διαφθοράς είτε στην ενστάλαξη εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, οι εξειδικευμένες λύσεις μας ανοίγουν το δρόμο προς την ηθική αριστεία.

Η σημασία του ISO 37001 για τον οργανισμό σας

Καθώς τα σκάνδαλα διαφθοράς ρίχνουν σκιές στις επιχειρήσεις, το ISO 37001 προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό σας να αποτρέψει τη δωροδοκία και να διατηρήσει την ακεραιότητα. Πέρα από τις κανονιστικές απαιτήσεις, το ISO 37001 αναδεικνύει την αφοσίωσή σας στην ηθική επιχειρηματική συμπεριφορά, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών και προστατεύοντας τη φήμη σας από κινδύνους διαφθοράς.

Με το ISO 37001, μπορείτε να επιτύχετε:

 • Ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές: Καθιερώστε  συστηματική προσέγγιση για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων δωροδοκίας και διαφθοράς.
 • Εμπιστοσύνη ενδιαφερόμενων μερών: Δημιουργήστε εμπιστοσύνη με πελάτες, συνεργάτες και ενδιαφερόμενα μέρη, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή σας για ηθική συμπεριφορά.
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης: Ευθυγραμμιστείτε απρόσκοπτα με τους κανονισμούς κατά της διαφθοράς, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή σας για συμμόρφωση.
 • Μετριασμός κινδύνου: Προσδιορίστε πιθανούς κινδύνους δωροδοκίας και εφαρμόστε στρατηγικές για τον αποτελεσματικό μετριασμό τους.
 • Διατηρήστε τη φήμη: Αναπτύξτε φήμη για ηθική ακεραιότητα, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη επιτυχία και ανθεκτικότητα.

Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας (Anti Bribary Management System-ABMS) περιλαμβάνει διαδικασίες, πολιτικές και διαδικασίες που προστατεύουν τον οργανισμό σας από κινδύνους δωροδοκίας και διαφθοράς.

Πλοήγηση ISO 37001 Καταπολέμηση της δωροδοκίας με την f society

Στην f society, ειδικευόμαστε στην καθοδήγηση οργανισμών μέσω της ανάπτυξης, πιστοποίησης και συντήρησης των Συστημάτων Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας. Η προσέγγισή μας περιλαμβάνει:

 1. Προσαρμογή διαδικασιών και διαδικασιών ABMS: Αναγνωρίζοντας τις  μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε οργανισμός, συνεργαζόμαστε για να καθορίσουμε τις πιο σχετικές οδηγίες για το ABMS σας. Αυτό περιλαμβάνει κρίσιμες πτυχές όπως η εκτίμηση κινδύνου, τα μέτρα πρόληψης της δωροδοκίας και οι μηχανισμοί αναφοράς.
 2. Ανάθεση σαφών ρόλων και ευθυνών:  Οι έμπειροι σύμβουλοί μας βοηθούν στον καθορισμό ρόλων και ευθυνών για κάθε διαδικασία κατά της δωροδοκίας, διασφαλίζοντας μια συνεκτική προσέγγιση για την πρόληψη της διαφθοράς.
 3. Εκτίμηση και μετριασμός κινδύνου δωροδοκίας: Η ολοκληρωμένη εκτίμηση κινδύνου είναι θεμελιώδους σημασίας για τις προσπάθειες κατά της δωροδοκίας. Σας καθοδηγούμε στον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και στην εφαρμογή στρατηγικών για τον αποτελεσματικό μετριασμό τους.
 4. Μέτρα πρόληψης δωροδοκίας: Οι ειδικοί μας βοηθούν στην εφαρμογή ισχυρών μέτρων για την πρόληψη της δωροδοκίας, διασφαλίζοντας ότι ο οργανισμός σας παραμένει αμόλυντος από ανήθικες πρακτικές.
 5. Εσωτερικοί έλεγχοι και επαλήθευση: Διευκολύνουμε τους εσωτερικούς ελέγχους του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με τα πρότυπα ISO 37001. Επίσης, προετοιμάζουμε τον οργανισμό σας για ελέγχους επαλήθευσης τρίτων.
 6. Συνεχής υποστήριξη: Η δέσμευσή μας επεκτείνεται μετά την πιστοποίηση, παρέχοντας συνεχή καθοδήγηση για τη διατήρηση και τη βελτίωση του ABMS σας. Αυτό περιλαμβάνει την προσαρμογή στους εξελισσόμενους κανονισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την υιοθέτηση νέων βέλτιστων πρακτικών και την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων δωροδοκίας.
 7. Εκπαίδευση

Γιατί να επιλέξετε την f society για το ταξίδι σας στο ISO 37001;

 • Δώστε προτεραιότητα στην ηθική συμπεριφορά: Ενισχύστε τη δέσμευση του οργανισμού σας για ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και ακεραιότητα.
 • Ισχυρό ABMS: Καθιέρωση ολοκληρωμένων διαδικασιών για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων δωροδοκίας.
 • Δημιουργήστε εμπιστοσύνη στα ενδιαφερόμενα μέρη: Επιδείξτε τη δέσμευσή σας για ηθική συμπεριφορά, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Πλοήγηση στη συμμόρφωση: Τηρήστε απρόσκοπτα τα πρότυπα κατά της διαφθοράς και τους διεθνείς κανονισμούς.

Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της f society

Η αφοσίωσή μας στην ικανοποίησή σας υπογραμμίζει κάθε φάση του έργου σας και πέραν αυτής. Παρέχουμε πρακτικές, οικονομικά αποδοτικές λύσεις που ενσωματώνονται απρόσκοπτα στους μοναδικούς σας στόχους κατά της δωροδοκίας. Είτε πρόκειται για εκτίμηση κινδύνου, μέτρα πρόληψης δωροδοκίας ή συμμόρφωση με τα εξελισσόμενα πρότυπα, η f society προσφέρει αποτελέσματα που μπορούν να εφαρμοστούν.

Είστε έτοιμοι να υπερασπιστείτε την ηθική συμπεριφορά και να αποτρέψετε τη διαφθορά; Επικοινωνήστε με την f society σήμερα  και οδηγήστε τον οργανισμό σας προς ένα μέλλον ακεραιότητας και εμπιστοσύνης.