Συμβουλευτικές υπηρεσίες ISO 27701

Σε μια ψηφιακή εποχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένες ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι υψίστης σημασίας. Το ISO 27701 αναδεικνύεται ως η εμπροσθοφυλακή για τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διασφαλίζοντας ότι ο χειρισμός των προσωπικών πληροφοριών από τον οργανισμό σας ευθυγραμμίζεται με τα υψηλότερα πρότυπα. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας ISO 27701 είναι σχολαστικά προσαρμοσμένες για να καθοδηγήσουν την επιχείρησή σας στη δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου απορρήτου, στην ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων και στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών. Είτε φιλοδοξείτε να δώσετε προτεραιότητα στο απόρρητο, να συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς ή να ηγηθείτε στη κανονιστική διαχείριση δεδομένων, οι εξειδικευμένες λύσεις μας είναι ο δρόμος σας προς την ανθεκτικότητα της ιδιωτικής ζωής.

Η σημασία του ISO 27701 για τον οργανισμό σας

Καθώς οι κανονισμοί απορρήτου γίνονται πιο αυστηροί, το ISO 27701 προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό σας να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα με τη μέγιστη ευθύνη. Πέρα από τον μετριασμό των παραβιάσεων της ιδιωτικής ζωής, το ISO 27701 αποδεικνύει την αφοσίωσή σας στη διαφανή και ηθική διαχείριση δεδομένων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς απορρήτου.

Με το ISO 27701, μπορείτε να επιτύχετε:

 • Στρατηγική διαχείριση απορρήτου:  Καθιερώστε  συστηματική προσέγγιση για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων απορρήτου.
 • Προστασία δεδομένων και δεοντολογικός χειρισμός: Διασφαλίστε το απορρήτο, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών πληροφοριών, διατηρώντας την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης: Ευθυγραμμιστείτε απρόσκοπτα με κανονισμούς απορρήτου, όπως ο GDPR και ο CCPA, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή σας για συμμόρφωση.
 • Εμπιστοσύνη ενδιαφερόμενων μερών: Δημιουργήστε εμπιστοσύνη με πελάτες, συνεργάτες και ενδιαφερόμενα μέρη, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή σας για υπεύθυνη διαχείριση δεδομένων.
 • Διακυβέρνηση δεοντολογικών δεδομένων: Αναπτύξτε μια κουλτούρα δεοντολογικού χειρισμού δεδομένων, τοποθετώντας τον οργανισμό σας ως ηγέτη απορρήτου.

Το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Απορρήτου (PIMS) περιλαμβάνει διαδικασίες, πολιτικές και διαδικασίες που τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα απορρήτου.

Πλοήγηση στη Διαχείριση Απορρήτου ISO 27701 με την f society

Στην f society, ειδικευόμαστε στην καθοδήγηση οργανισμών μέσω της ανάπτυξης, πιστοποίησης και συντήρησης των Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφοριών Απορρήτου τους. Η προσέγγισή μας περιλαμβάνει:

 1. Προσαρμογή διαδικασιών και διαδικασιών PIMS:  Αναγνωρίζοντας τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε οργανισμός, συνεργαζόμαστε για να καθορίσουμε τις πιο σχετικές οδηγίες για το PIMS σας. Αυτό περιλαμβάνει κρίσιμες πτυχές, όπως η αξιολόγηση κινδύνου, οι έλεγχοι απορρήτου και η αντιμετώπιση παραβιάσεων δεδομένων.
 2. Ανάθεση σαφών ρόλων και ευθυνών:  Οι έμπειροι σύμβουλοί μας βοηθούν στον καθορισμό ρόλων και ευθυνών για κάθε διαδικασία απορρήτου, διασφαλίζοντας μια αρμονική προσέγγιση στη δεοντολογική διαχείριση δεδομένων.
 3. Αξιολόγηση και μετριασμός κινδύνου απορρήτου:  Η ολοκληρωμένη αξιολόγηση κινδύνου απορρήτου αποτελεί το θεμέλιο της δεοντολογικής διαχείρισης δεδομένων. Σας καθοδηγούμε στον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και στην εφαρμογή στρατηγικών για τον αποτελεσματικό μετριασμό τους.
 4. Εφαρμογή ελέγχων απορρήτου:  Οι ειδικοί μας βοηθούν στην εφαρμογή ισχυρών ελέγχων απορρήτου, διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν ασφαλή και σύμφωνα με τους κανονισμούς.
 5. Εσωτερικοί έλεγχοι και επαλήθευση: Διευκολύνουμε τους εσωτερικούς ελέγχους του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Απορρήτου, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με τα πρότυπα ISO 27701. Επίσης, προετοιμάζουμε τον οργανισμό σας για ελέγχους επαλήθευσης τρίτων.
 6. Συνεχής υποστήριξη: Η δέσμευσή μας επεκτείνεται μετά την πιστοποίηση, παρέχοντας συνεχή καθοδήγηση για τη διατήρηση και τη βελτίωση του PIMS σας. Αυτό περιλαμβάνει την προσαρμογή στους εξελισσόμενους κανονισμούς για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την υιοθέτηση νέων βέλτιστων πρακτικών και την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων απορρήτου.
 7. Εκπαίδευση στην προστασία και τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων

Γιατί να επιλέξετε την f society για το ταξίδι σας στο ISO 27701;

 • Δώστε προτεραιότητα στο απόρρητο: Ενισχύστε τη δέσμευση του οργανισμού σας για υπεύθυνη διαχείριση δεδομένων.
 • Ισχυρό PIMS: Καθιερώστε ολοκληρωμένες διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων απορρήτου και τη διακυβέρνηση δεδομένων.
 • Οικοδόμηση εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών:  Επιδείξτε τη δέσμευσή σας για διαφανή και δεοντολογική διαχείριση δεδομένων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Πλοήγηση στη συμμόρφωση: Τηρήστε απρόσκοπτα τα πρότυπα απορρήτου και τους διεθνείς κανονισμούς.

Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της f society

Η αφοσίωσή μας στην ικανοποίησή σας υπογραμμίζει κάθε φάση του έργου σας και πέραν αυτής. Προσφέρουμε ρεαλιστικές, οικονομικά αποδοτικές λύσεις που ενσωματώνονται απρόσκοπτα στους μοναδικούς στόχους απορρήτου σας. Είτε πρόκειται για αξιολόγηση κινδύνου, εφαρμογή ελέγχων απορρήτου ή συμμόρφωση με εξελισσόμενα πρότυπα, η f society προσφέρει αποτελέσματα που μπορούν να εφαρμοστούν.

Είστε έτοιμοι να δώσετε προτεραιότητα στην αριστεία της ιδιωτικής ζωής; Επικοινωνήστε με την f society σήμερα  και οδηγήστε τον οργανισμό σας προς ένα μέλλον δεοντολογικής διαχείρισης δεδομένων και εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών.