Σύστημα Διαχείρισης Ανωνύμων Αναφορών με συμβουλευτικές υπηρεσίες ISO 37002

Σε μια εποχή όπου η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι υψίστης σημασίας, η παροχή ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού διαύλου για την καταγγελία παραπτωμάτων είναι ζωτικής σημασίας. Το ISO 37002 αναδεικνύεται ως το καθοδηγητικό φως για τη διαχείριση των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, διασφαλίζοντας ότι η κουλτούρα ομιλίας του οργανισμού σας είναι ισχυρή και ανταποκρίνεται. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας ISO 37002 έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά για να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, επιτρέποντας την ηθική αναφορά και διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του οργανισμού σας. Είτε στοχεύετε στη δημιουργία μιας κουλτούρας εμπιστοσύνης, είτε συμμορφώνεστε με τα πρότυπα προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος είτε ενισχύετε τη λογοδοσία, οι εξειδικευμένες λύσεις μας ανοίγουν το δρόμο προς την ηθική αριστεία.

Η σημασία του ISO 37002 για τον οργανισμό σας

Καθώς η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος αποκτά εξέχουσα θέση, το ISO 37002 προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό σας να χειρίζεται αναφορές παραπτωμάτων δεοντολογικά και αποτελεσματικά. Πέρα από τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, το ISO 37002 αναδεικνύει τη δέσμευσή σας για διαφάνεια, λογοδοσία και διασφάλιση των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών.

Με το ISO 37002, μπορείτε να επιτύχετε:

 • Δεοντολογική αναφορά: Καθιερώστε μια συστηματική προσέγγιση για τη λήψη, το χειρισμό και την αντιμετώπιση αναφορών ανάρμοστης συμπεριφοράς.
 • Εμπιστοσύνη ενδιαφερόμενων μερών: Δημιουργήστε εμπιστοσύνη με τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή σας για ηθική συμπεριφορά και λογοδοσία.
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης: Ευθυγραμμιστείτε απρόσκοπτα με τους κανονισμούς προστασίας μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή σας για συμμόρφωση.
 • Ανταποκρινόμενος χειρισμός: Ανάπτυξη μηχανισμών για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναφορών μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, προωθώντας μια κουλτούρα εμπιστοσύνης και ηθικής συμπεριφοράς.

Το Σύστημα Διαχείρισης Aνωνύμων Αναφορών (Whistleblowing Management System) περιλαμβάνει διαδικασίες, πολιτικές και διαδικασίες που προστατεύουν τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και διασφαλίζουν τη δίκαιη μεταχείριση των αναφορών.

Πιστοποίηση στο ISO 37002 Whistleblower Management με την f society

Στην f society, ειδικευόμαστε στην καθοδήγηση οργανισμών μέσω της ανάπτυξης, πιστοποίησης και συντήρησης των Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφοριοδοτών. Η προσέγγισή μας περιλαμβάνει:

 1. Προσαρμογή διαδικασιών WMS: Αναγνωρίζοντας τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε οργανισμός, συνεργαζόμαστε για να καθορίσουμε τις πιο σχετικές οδηγίες για το WMS σας. Αυτό περιλαμβάνει κρίσιμες πτυχές, όπως οι εμπιστευτικοί μηχανισμοί αναφοράς, ο χειρισμός συμβάντων και η προστασία από αντίποινα.
 2. Προώθηση της δεοντολογικής αναφοράς: Οι έμπειροι σύμβουλοί μας βοηθούν στο σχεδιασμό μηχανισμών που ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους και τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναφέρουν ανάρμοστη συμπεριφορά χωρίς φόβο αντιποίνων.
 3. Διαχείριση και επίλυση περιστατικών: Σας καθοδηγούμε στην εφαρμογή αποτελεσματικών και δεοντολογικών διαδικασιών χειρισμού συμβάντων, διασφαλίζοντας την άμεση και κατάλληλη δράση.
 4. Μέτρα προστασίας μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος: Οι ειδικοί μας βοηθούν στη θέσπιση διασφαλίσεων για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και διασφαλίζουν τη διατήρηση της ανωνυμίας τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας καταγγελίας.
 5. Εσωτερικοί έλεγχοι και επαλήθευση: Διευκολύνουμε τους εσωτερικούς ελέγχους του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριοδοτών, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με τα πρότυπα ISO 37002. Επίσης, προετοιμάζουμε τον οργανισμό σας για ελέγχους επαλήθευσης τρίτων.
 6. Συνεχής υποστήριξη: Η δέσμευσή μας επεκτείνεται μετά την πιστοποίηση, παρέχοντας συνεχή καθοδήγηση για τη διατήρηση και τη βελτίωση του WMS σας. Αυτό περιλαμβάνει την προσαρμογή στους εξελισσόμενους κανονισμούς για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, την υιοθέτηση νέων βέλτιστων πρακτικών και την ανταπόκριση στις αναδυόμενες προκλήσεις δεοντολογικής αναφοράς.
 7. Εκπαίδευση

Γιατί να επιλέξετε την f society για το ταξίδι σας στο ISO 37002;

 • Προωθήστε την ηθική κουλτούρα: Ενισχύστε τη δέσμευση του οργανισμού σας για διαφάνεια, λογοδοσία και ηθική συμπεριφορά.
 • Ισχυρό WMS: Καθιέρωση ολοκληρωμένων διαδικασιών για δεοντολογική αναφορά και χειρισμό περιστατικών.
 • Οικοδόμηση εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών:  Αποδείξτε τη δέσμευσή σας για δίκαιη μεταχείριση και προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Πλοήγηση στη συμμόρφωση: Τηρείτε απρόσκοπτα τα πρότυπα προστασίας μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και τους διεθνείς κανονισμούς.

Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της f society

Η αφοσίωσή μας στην ικανοποίησή σας στηρίζει κάθε φάση του έργου σας και πέραν αυτής. Προσφέρουμε πρακτικές, οικονομικά αποδοτικές λύσεις που ενσωματώνονται απρόσκοπτα στους μοναδικούς στόχους διαχείρισης πληροφοριοδοτών. Είτε πρόκειται για μηχανισμούς δεοντολογικής αναφοράς, διαδικασίες χειρισμού περιστατικών ή συμμόρφωση με εξελισσόμενα πρότυπα, η f society προσφέρει αξιοποιήσιμα αποτελέσματα.

Είστε έτοιμοι να υπερασπιστείτε την ηθική συμπεριφορά και να καλλιεργήσετε μια κουλτούρα ομιλίας; Επικοινωνήστε με την f society σήμερα  και οδηγήστε τον οργανισμό σας προς ένα μέλλον ακεραιότητας και υπευθυνότητας.