Η απόκτηση πιστοποίησης διαχείρισης ποιότητας ISO μπορεί να αποφέρει τεράστια οφέλη προς τον οργανισμό σας. Συγκεκριμένα, αποδίδει την αναγνώριση της βελτιωμένης απόδοσης, της παραγωγικότητας καθώς και την ικανοποίηση πελατών σας.

Ωστόσο, τα οφέλη της πιστοποίησης ISO υπερβαίνουν κατά πολύ τις δραστηριότητές σας σε κάθε πτυχή της επιχείρησης σας. Για παράδειγμα, τα οφέλη αφορούν και τους τομείς των πωλήσεων και του μάρκετινγκ, του στρατηγικού σχεδιασμού και της δέσμευσης των εργαζομένων.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO – International Organization for Standardization) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός οργανισμός. Ειδικότερα ο ISO αναπτύσσει πρότυπα για να διασφαλίζει την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών και των συστημάτων.

Ως αποτέλεσμα, απαιτεί από εσάς να θέσετε σαφείς στόχους για τον οργανισμό σας. Επίσης, πρέπει να τυποποιήσετε τις διαδικασίες για να τους πετύχετε και να τους επεξηγήσετε στους υπαλλήλους σας.

Ποια είναι τα οφέλη της απόκτησης πιστοποίησης ISO;

Για ποιο λόγο ένας οργανισμός να μπει στη διαδικασία να πιστοποιηθεί πάνω σε ένα σύστημα διαχείρησης ποιότητας ISO; Τι θα κερδίσει και ποια είναι τα πλεονεκτήματα μετέπειτα;

Υπάρχουν πέντε βασικά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι εταιρείες από την επίτευξη και τη διατήρηση μιας πιστοποίησης ISO.

1. Αναγνώριση κινδύνων και ευκαιριών.

Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσετε ζητήματα ποιότητας είναι να αποτρέψετε την εμφάνιση τους εξαρχής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το ISO 9001—το δημοφιλές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας—σας ζητά να εντοπίσετε πιθανούς κινδύνους για την επιχείρησή σας και να τους ελέγξετε με δομημένο τρόπο.

Αυτός ο τρόπος σκέψης που έχει τη βάση του στον κίνδυνο οδηγεί σε λιγότερες εκπλήξεις και βέλτιστο σχεδιασμό. Επίσης θα φέρει πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και καλύτερες σχέσεις με προμηθευτές, πελάτες και υπαλλήλους.

Ταυτόχρονα, το ISO απαιτεί να αναζητήσετε ευκαιρίες για την επιχείρησή σας και να σκεφτείτε πώς να τις εκμεταλλευτείτε με τρόπο οργανωμένο.

2. Αποτροπή επανεμφάνισης προβλημάτων

Πολύ συχνά οι επιχειρήσεις κάνουν τα ίδια λάθη επειδή δεν διαθέτουν σύστημα καταγραφής και διόρθωσης των προβλημάτων, όταν αυτά προκύπτουν. Το ISO απαιτεί την προσεκτική διατήρηση των αρχείων των προβλημάτων, τη βαθύτερη αναζήτηση των αιτιών τους και την εύρεση μόνιμων λύσεων. Το αποτέλεσμα είναι λιγότερα απόβλητα, καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερο κόστος.

Με απλά λόγια, με το ISO γίνεται ο εντοπισμός και η διόρθωση του προβλήματος. Επίσης, μετατρέπει το πρόβλημα σε γνώση του οργανισμού, ώστε να αποτραπεί η επανεμφάνισή του.

3. Ενίσχυση των προσπαθειών μάρκετινγκ και πωλήσεων.

Απλώς σκεφτείτε πόσες φορές έχετε δει εταιρείες να προωθούν την πιστοποίηση ISO στη διαφήμιση, στον ιστότοπό τους, ακόμη και με ένα λογότυπο έξω από το κτήριο τους. Ως διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, η απόκτηση πιστοποίησης ISO θα υποστηρίξει το μάρκετινγκ και θα συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεών σας.

Επίσης, πολλές μεγάλες εταιρείες απαιτούν από τους προμηθευτές τους να διαθέτουν πιστοποίηση ISO. Ως αποτέλεσμα, η πιστοποίηση μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική εάν θέλετε να εισέλθετε σε ξένες αγορές.

Συγκεκριμένα, υπάρχει η κοινή απαίτηση στις εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους στο εξωτερικό να διαθέτουν το ISO 9001. Επιπροσθέτως, μπορεί να προκύψει και η απαίτηση και άλλων προτύπων ISO που έχουν σχέση με τον κλάδο του οργανισμού.

4. Βελτιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων.

Όταν οι εργαζόμενοι αντιληφθούν τη δεσμευση του οργανσιμού να εξαλείψει τη σπατάλη και να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, προκύπτει και η βελτίωση του ηθικού τους. Το ISO απαιτεί επίσης τον ορισμό καθηκόντων (ποιος κάνει τι), την εξάληψη των κενών των δεξιοτήτων στην επιχείρησή. Επίσης το ISO απαιτεί και την κοινοποιήση των πολιτικων ποιότητας στους υπαλλήλους της εταιρείας.

Με την δομημένη οργάνωση των τρόπων δραστηριοποίησης της εταιρείας, παύει κάθε σύμπτωμα σύγχυσης και αμφιβολίας για τους υπαλλήλους. Το ISO δίνει στους ανθρώπους την άνεση ενός πλαισίου, όπου μπορούν να επιτύχουν. Με απλά λόγια, το ISO δίνει τα εργαλεία, τους πόρους και την εκπαίδευση για να κάνουν οι εργαζόμενοι καλά τη δουλειά τους. Πράγματι, όταν κάτι συμβαίνει με οργάνωση, οι άνθρωποι θα είναι πιο ευτυχισμένοι και θα θέλουν να αποδίδουν καλύτερα.

5. Βελτιστοποίηση του ελέγχου σας στην επιχείρηση.

Το ISO απαιτεί την παρακολούθηση, την μέτρηση, την ανάλυση και την αξιολόγηση την αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργήσετε μετρήσεις απόδοσης που σας επιτρέπουν να κρίνετε πόσο καλά τα πάτε και πού πρέπει να βελτιωθείτε. Αυτά είναι ισχυρά εργαλεία για να αποκτήσετε πληροφορίες για την επιχείρησή σας και να λάβετε καλύτερες αποφάσεις.

Αυτό σημαίνει πως το ISO βοηθά στην απόκτηση της πλήρους εικόνας. Εν συνεχεία, θα μπορέσετε να εξετάσετε με λεπτομέρεια, που θα μπορούσατε να επικεντρωθείτε στην προσπάθεια σας για βελτίωση.

Εκτός από τη δημιουργία μιας ισχυρότερης, πιο αποτελεσματικής και παραγωγικής εταιρείας σήμερα, το ISO μπορεί επίσης να κάνει τις εταιρείες πιο ελκυστικές για τους επενδυτές όταν έρθει η ώρα να πουληθούν.

Συγκεκριμένα, δείχνουν τη δέσμευσή τους για μια αποτελεσματική προσέγγιση διαχείρισης με την ποιότητα στην καρδιά της στους προμηθευτές, στους πελάτες, στους μετόχους και ενδεχομένως σε μια άλλη εταιρεία που ενδιαφέρεται να την αγοράσει.

Οφέλη πιστοποίησης ISO – Συμπερασματικά:

Ανακεφαλαιώνοντας όλα τα παραπάνω, μπορούμε να αντιληφθούμε πως τα οφέλη της απόκτησης πιστοποίησης ISO είναι πολύ σημαντικά. Για να γίνει πιο σαφές, ωθούν και κατευθύνουν τους οργανισμούς προς την θετική εξέλιξη τους.

Ιδιαίτερα σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική εποχή, που απαιτεί ποιοτικές λύσεις, τα συστήματα διαχείρισης ISO αποτελούν ένα πολύ σημαντικό όπλο για την ανάπτυξη των οργανισμών.