Καστέλλα, 18/10/2021

 

Η f society, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την πιστοποίησή της κατά το διεθνές πρότυπο ISO ISO/IEC 27701:2019 Διαχείρισης Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων.

ISO 27701:2019

 

Το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27701:2019 αποτελεί επέκταση του προτύπου ISO 27001:2013 που εφαρμόζει η εταιρεία μας. Υλοποιήθηκε, με γνώμονα τη διεύρυνση του υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) με πρόσθετες απαιτήσεις που εξειδικεύονται στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία μας ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Προσωπικών Δεδομένων.

H πιστοποίηση κατά ISO/IEC 27701:2019 της fsociety αφορά το σύνολο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της. Αυτές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Συμβουλευτική σε Λογισμικά και Εφαρμογές.
  • Εκπαίδευση.
  • Συμβουλευτική σε Συστήματα Διαχείρισης και Συμμόρφωσης. 

Η f society αποδίδει  ιδιαίτερη έμφαση στην ασφαλή διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, συνεργατών και εργαζομένων της. Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Προσωπικών Δεδομένων ενισχύει περαιτέρω τις υφιστάμενες πρακτικές που ακολουθεί η f society σε τοπικό επίπεδο, ως φυσική συνέχεια των πρακτικών που ακολουθεί η εταιρεία σε διεθνές επίπεδο για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται.
 
Το ISO/IEC 27701:2019 ορίζει τις απαιτήσεις διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων και παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες τόσο για τους Υπευθύνους όσο και τους Εκτελούντες  την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η f society με τον τρόπο αυτό στοχεύει να διασφαλίσει, παράλληλα με την ασφάλεια πληροφοριών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της.

Στην Πολιτική του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων διατυπώνονται:

  • η δέσμευση της διοίκησης,
  • οι υπευθυνότητες και οι ρόλοι,
  • η διαρκής αφοσίωση για βελτίωση,
  • τα θέματα στοχοθεσίας.

To εφαρμοστικό πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων προσδιορίζεται χωρίς όμως να περιορίζεται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Ειδικότερα η f society εφαρμόζει νομικές εξειδικεύσεις σύμφωνα με το γεωγραφικό και ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής των επεξεργασίων που διεξάγει.

Διαβάστε αναλυτικά την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων εδώ.