25/11/2022

H f society με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνει μια νέα συμφωνία και συνεργασία με την PECB. Αυτό το βήμα θα επιτρέψει τη διανομή εκπαιδευτικών μαθημάτων PECB στην Ελλάδα και θα διασφαλίσει ότι οι δυο αυτές εταιρείες θα συνεισφέρουν βάσει τεχνογνωσίας στην προσφορά και οργάνωση, Συνέχεια, Ανθεκτικότητα και Ανάκτηση, Διακυβέρνηση, Διαχείριση Κινδύνων και Συμμόρφωση, Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών PECB Εκπαιδευτικά Μαθήματα.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με αυτή τη συνεργασία καθώς πάντα χαιρετίζαμε συνεργασίες με εταιρείες των οποίων οι στόχοι ευθυγραμμίζονται με τους δικούς μας», δήλωσε ο Tim Rama, Διευθύνων Σύμβουλος της PECB. Επίσης πρόσθεσε πως η f society και οι Συμβουλευτικές της Υπηρεσίες σημείωσαν μεγάλη επιτυχία στις εκπαιδεύσεις: «Τόσο η PECB όσο και η f society έχουν αποδείξει μεγάλη επιτυχία στις εκπαιδεύσεις και αυτό είναι ένας δείκτης ότι και τα δύο μέρη θα αλληλοσυμπληρώνονται για την επίτευξη των στόχων και των στόχων τους. Οι συνεργασίες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και οι πρωτοβουλίες που στοχεύουν ειδικά στην ανάπτυξη και τη διατήρηση συνεργασιών ήταν σημαντικός παράγοντας στην επιτυχία μας. Και οι δύο έχουμε εξαιρετικές ομάδες επαγγελματιών και πόρων που θα χρησιμεύσουν για τη συστηματική υποστήριξη αυτής της συνεργασίας», κατέληξε ο Ράμα.

Ποια είναι η PECB

Η PECB είναι ένας οργανισμός πιστοποίησης που παρέχει εκπαίδευση και πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO/IEC 17024 για άτομα σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων. Συγκεκριμένα, ως παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξέτασης και πιστοποίησης, η PECB προσφέρει την τεχνογνωσία της σε πολλούς τομείς. Για παράδειγμα προσφέρει την τεχνογνωσία της σε, ασφάλεια πληροφοριών, προστασία απορρήτου και δεδομένων, επιχειρησιακή συνέχεια, διαχείριση ποιότητας και υπηρεσιών, διαχείριση κινδύνων, υγεία και ασφάλεια και Αειφορία.

Με άλλα λόγια, βοηθά τους επαγγελματίες να επιδείξουν δέσμευση και ικανότητα παρέχοντάς τους πολύτιμη εκπαίδευση, αξιολόγηση και πιστοποίηση σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Η αποστολή της είναι να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες που εμπνέουν εμπιστοσύνη, επιδεικνύουν ικανότητα και ωφελούν το κοινωνικό σύνολο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κύριους στόχους και τις δραστηριότητες της PECB, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pecb.com.

Σχετικά με την f society

Η f society παρέχει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε θέματα ασφάλειας, διαχείρισης κινδύνων, συμμόρφωσης και προστασίας δεδομένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ίδρυσή της έγινε κατά τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης, παραβιάζοντας τον κανόνα του brain-drain. Οι υπηρεσίες της Εταιρείας δεν είναι στείρες στο ράφι αλλά προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη, προσφέροντας πραγματική αξία και απόδοση επένδυσης. Επιπλέον, πέρα από αυτή τη φιλοσοφία, ο στρατηγικός στόχος και το όραμα της f society είναι να είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης και αρωγός στις προσπάθειες των οργανισμών που υποστηρίζει. Επομένως δίνει τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής πιο αποτελεσματικά.

Συνεπώς, έχοντας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε βασικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διαθέτει μοναδική τεχνογνωσία και εμπειρία, δημιουργώντας τη δεξαμενή γνώσεών της. Με βάση την προηγούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της, η f society ανέπτυξε τη μεθοδολογία της για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών και τη διαχείριση και τη συμμόρφωση με τη μέθοδο rickshaw, η οποία σήμερα έχει μετατραπεί σε προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης καλύπτουν συνολικά όλους τους τομείς υλοποίησης του έργου, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης, του σχεδιασμού, της υλοποίησης και του ελέγχου των προσφερόμενων υπηρεσιών. Τέλος, μέχρι σήμερα, η f society έχει ολοκληρώσει και έχει σε εξέλιξη πολλά έργα.