Οι Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.) είναι πολύ σημαντικές προκειμένου να συμμορφωθούν οι εταιρείες με τον Γ.Κ.Π.Δ. (G.D.P.R.). Οι D.P.O. είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία της στρατηγικής και της εφαρμογής της προστασίας δεδομένων. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γ.Κ.Π.Δ.

Όταν ο Γ.Κ.Π.Δ. τέθηκε σε ισχύ, οι υπηρεσίες του D.P.O. κατέστησαν υποχρεωτικές για όλες τις εταιρείες που συνεργάζονται με τα δεδομένα των πολιτών της Ε.Ε. Οι Υ.Π.Δ. δρουν επίσης ως σημείο επαφής μεταξύ της εταιρείας και των εποπτικών αρχών που εποπτεύουν τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα δεδομένα.

Όπως περιγράφεται στον Γ.Κ.Π.Δ. στο Άρθρο 39, οι ευθύνες του Υ.Π.Δ. συνοψίζονται παρακάτω:

Ενημερώνει την εταιρεία και τους υπαλλήλους της για σημαντικές απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Εκπαιδεύει το προσωπικό που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Διενεργεί ελέγχους για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση και να διευθετήσει δυναμικά πιθανά θέματα.

D.P.O.-Inspectiont

Λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ της εταιρείας και της εποπτικής αρχής.

D.P.O.-Connection-Management

Παρακολουθεί την απόδοση και παρέχει συμβουλές σχετικά με τον αντίκτυπο της προσπάθειας προστασίας δεδομένων.

D.P.O.-Advise

Διατηρεί πλήρη αρχεία όλων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων που διεξάγει η εταιρεία. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται ο σκοπός όλων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, οι οποίες πρέπει να δημοσιοποιούνται κατόπιν αιτήματος.

D.P.O.-Document-Keeper

Έρχεται σε επαφή με τα υποκείμενα των δεδομένων για να τα ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους, τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και τι μέτρα λαμβάνει η εταιρεία για την προστασία των προσωπικών τους πληροφοριών.

D.P.O.-Service

Χρειάζομαι τις υπηρεσίες του D.P.O.;

Το άρθρο 37 του Γ.Κ.Π.Δ. παρουσιάζει για πρώτη φορά το ρόλο του D.P.O., σύμφωνα με το οποίο  ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Εκτελών την Επεξεργασία ορίζουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων σε κάθε περίπτωση στην οποία:

Η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα, εκτός από δικαστήρια που ενεργούν στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας.

Οι βασικές δραστηριότητες του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή του Εκτελούντος την Επεξεργασία συνιστούν πράξεις επεξεργασίας. Λόγω της φύσης, του πεδίου εφαρμογής και/ή των σκοπών τους, απαιτούν τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων. Αυτή είναι σε μεγάλη κλίμακα.

Οι βασικές δραστηριότητες του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων κατά το άρθρο 9 ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10.

Νοσοκομεία, ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, εταιρείες που επεξεργάζονται δεδομένα μέσω διαδικτύου για διαφημιστικούς σκοπούς και φαρμακευτικές εταιρείες που επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εμπίπτουν στην έννοια των δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας.

Συνεπώς, στις παραπάνω κατηγορίες συμπεριλαμβάνονται και εταιρείες εκτός Ε.Ε. που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών της Ε.Ε. Για το λόγο αυτό, ο Γ.Κ.Π.Δ. έχει αντίκτυπο σε εταιρείες από όλο τον κόσμο, η πλειοψηφία  των οποίων απαιτεί το διορισμό ενός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.):

Τι προσφέρει η f society;

H f society δημιουργεί εξειδικευμένες οδηγίες συμμόρφωσης με το Γ.Κ.Π.Δ. για Οργανισμούς, Εταιρείες  και Ιδρύματα.

Καθοδηγεί τους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις  να κατανοήσουν τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσουν για να εξασφαλίσουν  τη συμμόρφωσή τους με τον Γ.Κ.Π.Δ.

Προετοιμάζει τους πελάτες της σχετικά με τις απαιτήσεις του  Γ.Κ.Π.Δ.

Εκπαιδεύει τους πελάτες της και το προσωπικό τους σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζονται.

Ενημερώνει τους πελάτες της σχετικά τα  δεδομένα που διατηρούν, το λόγο για τον οποίο τα κατέχουν, το χρονικό διάστημα που πρέπει να τα διατηρούν και το που θα διατηρούν/αποθηκεύουν τα δεδομένα αυτά.

Παρέχει υπηρεσίες Υ.Π.Δ. (D.P.O.)

Το κλειδί της επιτυχίας είναι να ξεκινήσει η διαδικασία το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση.

Γιατί η f society;

fsociety_new_logo

Διότι σας βοηθά:

στην ανάπτυξη του οργανισμού σας,

να βελτιώσετε το σύστημα διαχείρισης σας,

στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας σας,

να εργαστείτε σε ένα ασφαλές περιβάλλον.


Τα πλεονεκτήματα της f society

Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της f society στηρίζεται στη δέσμευση της για τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της σε όλα τα στάδια ενός έργου, τόσο στη διάρκεια αυτού αλλά όσο και στην υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση του.

Η f society μέσω των υπηρεσιών της παρέχει λύσεις οικονομικά βιώσιμες, εύκολα αποδεκτές και εφαρμόσιμες, οι οποίες πραγματικά δουλεύουν.

Οι προτάσεις της f society μπορεί να περιλαμβάνουν:

μία λύση σε ένα πρόβλημα των πελατών της,

μία σειρά ενεργειών,

ή απλά μία ιδέα!

H f society προσφέρει λύσεις που ενδυναμώνουν το προσωπικό και την εταιρεία σας, πάντα στο πλαίσιο ενός αυστηρού προσωπικού κώδικα δεοντολογίας που μας χαρακτηρίζει.

Θέλετε να μάθετε πως οι υπηρεσίες DPO της f society μπορούν να υποστηρίξουν τον Οργανισμό ή την Εταιρεία σας;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει αυτό.