Το ISO 45001:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας για τους οργανισμούς που θέλουν να βελτιώσουν την ασφάλεια των εργαζομένων και να μειώσουν τους κινδύνους στο χώρο εργασίας.

Το ISO 45001:2018 βοηθά τους οργανισμούς να ελέγχουν τους κινδύνους τους ενισχύοντας παράλληλα τη φήμη τους. Επίσης βοηθά για να δημιουργήσουν καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας.

Το ISO 45001:2018 βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OH&S). Σύμφωνα με την πολιτική OH&S του οργανισμού, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ενός συστήματος διαχείρισης περιλαμβάνουν:

 • Συνεχής βελτίωση της απόδοσης OH&S.
 • Εκπλήρωση των νομικών και άλλων απαιτήσεων.
 • Επίτευξη των στόχων OH&S.

Το ISO 45001:2018 μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε τύπου οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας.

Ισχύει για τους κινδύνους OH&S υπό τον έλεγχο του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο οργανισμός και τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζομένων του και άλλων ενδιαφερομένων.

Το πρότυπο αυτό δεν δηλώνει συγκεκριμένα κριτήρια, ούτε είναι κανονιστικό για το σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης OH&S. Δίνει τη δυνατότητα σε έναν οργανισμό, μέσω του συστήματος διαχείρισης OH&S, να ενσωματώσει άλλες πτυχές της υγείας και της ασφάλειας. Για παράδειγμα την ευεξία και ευημερία των εργαζομένων.

Το ISO 45001:2018 μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνολικά ή εν μέρει για τη συστηματική βελτίωση της διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Ωστόσο, οι αξιώσεις συμμόρφωσης με αυτό το έγγραφο δεν είναι αποδεκτές, εκτός εάν όλες οι απαιτήσεις του ενσωματωθούν στο σύστημα διαχείρισης OH&S ενός οργανισμού και εκπληρώνονται χωρίς εξαίρεση.

Ποια είναι τα οφέλη του ISO 45001:2018;

Υπάρχουν πολλά και σημαντικά οφέλη για έναν οργανισμό, για να αποκτήσει το ISO 45001:2018.

 • Βελτιώνει της ασφάλεια των εργαζομένων.
 • Ενισχύει την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων.
 • Επιτυγχάνει αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Επιτυγχάνει χαμηλότερο κόστος ασφάλισης.
 • Μειώνει τον κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων.
 • Αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 • Κάνει μετάβαση από την αντιμετώπιση στην πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο εργασίας .
 • Αποδεικνύει ότι δεσμεύεται για την λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού.
 • Επιτυγχάνει τη δυνατότητα της συμμετοχής σε διαγωνισμούς Δημοσίου.
 • Συνεργάζεται με πολυεθνικές εταιρείες που απαιτούν πιστοποιημένους συνεργάτες/προμηθευτές.
 • Δυνατότητα ανέλιξης των ξενοδοχείων στην κατάταξη των αστεριών. Το πρότυπο βοηθά πάνω σε αυτό το ζήτημα.

Γιατί να επιλέξετε την f society;

fsociety_new_logo

Η f society σας παρέχει βοήθεια:

Στην ανάπτυξη του Οργανισμού σας.

Στη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Επαγγελματικής Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος του Οργανισμού σας.

Στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού σας.

Στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.


Τα πλεονεκτήματα της f society

Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της f society στηρίζεται στη δέσμευση της για τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της σε όλα τα στάδια ενός έργου, τόσο στη διάρκεια αυτού αλλά όσο και στην υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση του.

Η f society μέσω των υπηρεσιών της παρέχει λύσεις οικονομικά βιώσιμες, εύκολα αποδεκτές και εφαρμόσιμες, οι οποίες πραγματικά δουλεύουν.

Οι προτάσεις της f society μπορεί να περιλαμβάνουν:

μία λύση σε ένα πρόβλημα των πελατών της,

μία σειρά ενεργειών,

ή απλά μία ιδέα!

H f society προσφέρει λύσεις που ενδυναμώνουν τον Οργανισμό σας και το προσωπικό του, πάντα στο πλαίσιο ενός αυστηρού προσωπικού κώδικα δεοντολογίας που τη χαρακτηρίζει.

Θέλετε να μάθετε πως οι υπηρεσίες της f society για το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη του ISO 45001:2018 μπορούν να μεταμορφώσουν τον Οργανισμό ή την Εταιρεία σας;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να λάβετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αναπτύξετε και διαχειριστείτε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.