Το ISO 37002:2021 είναι το πρότυπο που παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία, την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης καταγγελιών.

Το ISO 37002:2021 βασίζεται στις αρχές της εμπιστοσύνης, της αμεροληψίας και της προστασίας στα ακόλουθα τέσσερα βήματα:

  • Λήψη αναφορών για αδικήματα.
  • Αξιολόγηση των αναφορών παραπτωμάτων.
  • Αντιμετώπιση αναφορών παραπτωμάτων.
  • Περάτωση υποθέσεων καταγγελίας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αυτού του εγγράφου είναι γενικές. Προορίζονται για να ισχύουν για όλους τους οργανισμούς. ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος, τη φύση της δραστηριότητας τους.

Το ISO 37002:2021 βοηθά έναν οργανισμό να βελτιώσει την υπάρχουσα πολιτική και διαδικασίες καταγγελίας, αλλά και να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία περί καταγγελίας πληροφοριών.

Επίσης το πρότυπο αυτό ωφελεί τους οργανισμούς και σε άλλα σημαντικά επίπεδα. Μερικά από αυτά περιλαμβάνουν:

  • Επιτρέπει στο να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τα λάθη με την πρώτη ευκαιρία.
  • Βοηθά στην πρόληψη και την ελαχιστοποίηση της απώλειας περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στην ανάκτηση των χαμένων περιουσιακών στοιχείων.
  • Διασφαλίζει τη συμμόρφωσης τους με τις οργανωτικές πολιτικές, διαδικασίες και νομικές και κοινωνικές υποχρεώσεις.
  • Προσελκύει και διατηρεί το προσωπικό στο να είναι αφοσιωμένο στις αξίες και τον πολιτισμό των οργανισμού.
  • Επιδεικνύει τις ορθές πρακτικές ηθικής διακυβέρνησης στην κοινωνία, τις αγορές, τις ρυθμιστικές αρχές, τους ιδιοκτήτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το ISO 37002:2021 αντιμετωπίζει την ανάγκη των οργανισμών να προστατεύουν τους καταγγέλλοντες και άλλα άτομα που ενδέχεται να επηρεαστούν από την αναφορά παραβάσεων. Τα αντίποινα αναφέρονται ως ειδικός κίνδυνος ως συνέπειας κάθε είδους καταγγελίας.


Αυτή η προσέγγιση δείχνει ότι υπάρχει κατανόηση για το περίπλοκο ζήτημα της δημιουργίας και διαχείρισης μιας αποτελεσματικής οργανωτικής υποδομής για τις καταγγελίες και όχι ένας απλός περιορισμός στην άποψη του εργοδότη, αλλά και αναγνώρισης της προοπτικής ενός πληροφοριοδότη.

Γιατί να επιλέξετε την f society;

fsociety_new_logo

Η f society σας παρέχει βοήθεια:

Στην ανάπτυξη του Οργανισμού σας.

Στη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριοδοτών του Οργανισμού σας.

Στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού σας.

Στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.


Τα πλεονεκτήματα της f society

Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της f society στηρίζεται στη δέσμευση της για τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της σε όλα τα στάδια ενός έργου, τόσο στη διάρκεια αυτού αλλά όσο και στην υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση του.

Η f society μέσω των υπηρεσιών της παρέχει λύσεις οικονομικά βιώσιμες, εύκολα αποδεκτές και εφαρμόσιμες, οι οποίες πραγματικά δουλεύουν.

Οι προτάσεις της f society μπορεί να περιλαμβάνουν:

μία λύση σε ένα πρόβλημα των πελατών της,

μία σειρά ενεργειών,

ή απλά μία ιδέα!

H f society προσφέρει λύσεις που ενδυναμώνουν τον Οργανισμό σας και το προσωπικό του, πάντα στο πλαίσιο ενός αυστηρού προσωπικού κώδικα δεοντολογίας που τη χαρακτηρίζει.

Θέλετε να μάθετε πως οι υπηρεσίες της f society για το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη του ISO 37002:2021 μπορούν να μεταμορφώσουν τον Οργανισμό ή την Εταιρεία σας;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να λάβετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αναπτύξετε και διαχειριστείτε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.