Το πρότυπο ISO 37001:2016 καθορίζει απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη διατήρηση, την αναθεώρηση και τη βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.

Το ISO 37001:2016 μπορεί να είναι αυτόνομο ή μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης.


Αυτό το πρότυπο αντιμετωπίζει τις ακόλουθες δωροδοκίες σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού:

  • Δωροδοκίες στο δημόσιο, ιδιωτικό και μη κερδοσκοπικό τομέα.
  • Από την οργάνωση.
  • Δωροδοκία από το προσωπικό του οργανισμού που ενεργεί για λογαριασμό του οργανισμού ή προς όφελός του.
  • Από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες του οργανισμού που ενεργούν για λογαριασμό του οργανισμού ή προς όφελός του.
  • Δωροδοκία της οργάνωσης.
  • Δωροδοκία του προσωπικού του οργανισμού σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού.
  • Των επιχειρηματικών συνεργατών του οργανισμού σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού.
  • Άμεση και έμμεση δωροδοκία (π.χ. δωροδοκία που προσφέρεται ή γίνεται αποδεκτή μέσω ή από τρίτο).

Το ISO 37001:2016 ισχύει μόνο για τις υποθέσεις δωροδοκίας.

Καθορίζει απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για ένα σύστημα διαχείρισης. Αυτό το σύστημα πρέπει να έχει σχεδιαστεί για να βοηθά έναν οργανισμό να αποτρέπει, να ανιχνεύει και να ανταποκρίνεται στη δωροδοκία. Επίσης βοηθά τον οργανισμό να συμμορφώνεται με τους νόμους κατά της δωροδοκίας και τις εθελοντικές δεσμεύσεις που ισχύουν για τις δραστηριότητές του.

Επίσης, το ISO 37001:2016 δεν αντιμετωπίζει συγκεκριμένα την απάτη, τα καρτέλ και άλλα αδικήματα κατά του τραστ/ανταγωνισμού, το ξέπλυμα χρήματος ή άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με πρακτικές διαφθοράς. Ωστόσο, ένας οργανισμός μπορεί να επιλέξει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης για να συμπεριλάβει τέτοιες δραστηριότητες.

Οι προϋποθέσεις του ISO 37001:2016 είναι γενικές και προορίζονται να ισχύουν για όλα τα είδη και μεγέθη των οργανισμών.

Γιατί να επιλέξετε την f society;

fsociety_new_logo

Η f society σας παρέχει βοήθεια:

Στην ανάπτυξη του Οργανισμού σας.

Στη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας του Οργανισμού σας.

Στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού σας.

Στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.


Τα πλεονεκτήματα της f society

Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της f society στηρίζεται στη δέσμευση της για τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της σε όλα τα στάδια ενός έργου, τόσο στη διάρκεια αυτού αλλά όσο και στην υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση του.

Η f society μέσω των υπηρεσιών της παρέχει λύσεις οικονομικά βιώσιμες, εύκολα αποδεκτές και εφαρμόσιμες, οι οποίες πραγματικά δουλεύουν.

Οι προτάσεις της f society μπορεί να περιλαμβάνουν:

μία λύση σε ένα πρόβλημα των πελατών της,

μία σειρά ενεργειών,

ή απλά μία ιδέα!

H f society προσφέρει λύσεις που ενδυναμώνουν τον Οργανισμό σας και το προσωπικό του, πάντα στο πλαίσιο ενός αυστηρού προσωπικού κώδικα δεοντολογίας που τη χαρακτηρίζει.

Θέλετε να μάθετε πως οι υπηρεσίες της f society για το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη του ISO 37001:2016 μπορούν να μεταμορφώσουν τον Οργανισμό ή την Εταιρεία σας;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να λάβετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αναπτύξετε και διαχειριστείτε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.