Το ISO 22301:2019 καθορίζει απαιτήσεις για την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης για την προστασία, τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης, την προετοιμασία, την απόκριση και την αποκατάσταση από άστατες διακοπές όταν προκύψουν.

Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρότυπο ISO 22301:2019 είναι γενικές και προορίζονται να ισχύουν για όλους τους οργανισμούς ή μέρη τους. Αυτές είναι ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και τη φύση του οργανισμού. Ο βαθμός εφαρμογής αυτών των απαιτήσεων εξαρτάται από το λειτουργικό περιβάλλον και την πολυπλοκότητα του οργανισμού.

Αυτό το έγγραφο ισχύει για όλους τους τύπους και τα μεγέθη οργανισμών που:

  • Εφαρμόζουν, συντηρούν και βελτιώνουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS).
  • Επιδιώκουν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τη δηλωμένη πολιτική συνέχειας της επιχείρησης.
  • Είναι σε θέση να συνεχίσουν να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες με αποδεκτή προκαθορισμένη δυναμικότητα κατά τη διάρκεια μιας διακοπής.
  • Επιδιώκουν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του BCMS.

Αυτό το έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ικανότητας ενός οργανισμού να ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες και υποχρεώσεις επιχειρηματικής συνέχειας.

Ποια είναι τα οφέλη του ISO 22301:2019;

Τα οφέλη απόκτησης του ISO 22301:2019 είναι σημαντικά για έναν οργανισμό.

  • Συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις όλο και περισσότερων χωρών που απαιτούν συμμόρφωση σχετικά με την επιχειρησιακή συνέχεια των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού.
  • Αποκτούν πλεονεκτήματα μάρκετινγκ, απέναντι στο ανταγωνισμό που δεν έχουν την πιστοποίηση αυτή. Η πιστοποίηση αυτή μπορεί να βοηθήσει στην απόκτηση νέων πελατών, διευκολύνοντας την απόδειξη ότι είστε μεταξύ των ασφαλών επιλογών στον κλάδο, οδηγώντας σε αυξημένο μερίδιο αγοράς και υψηλότερα κέρδη.
  • Μειώνουν την εξάρτηση τους από φυσικά πρόσωπα. Τις περισσότερες φορές, οι κρίσιμες δραστηριότητες μιας εταιρείας βασίζονται σε λίγους μόνο ανθρώπους που είναι δύσκολο να αντικατασταθούν. Αυτή η κατάσταση μπορεί να αποδειχθεί οδυνηρή όταν αυτοί οι άνθρωποι εγκαταλείψουν τον οργανισμό. Με την αξιοποίηση του ISO 22301:2019 θα έχουν την δημιουργία πρακτικών συνέχισης της επιχείρησης για να έχουν πολύ λιγότερη εξάρτηση από αυτά τα άτομα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποφύγει πολλούς προβληματισμούς όταν κάποιος εγκαταλείψει τον οργανισμό.
  • Αποφεύγουν μεγάλες ζημιές. Σε πραγματικό χρόνο, κάθε λεπτό ανεπαρκούς υπηρεσίας κοστίζει, σε έναν κόσμο υπηρεσιών και συναλλαγών. Ένα σοβαρό περιστατικό θα κοστίσει πολύ, ακόμη και αν η επιχείρησή δεν είναι τόσο ευαίσθητη σε μικρές περιόδους μη διαθεσιμότητας. Με το πρότυπο ISO 22301 και την εφαρμογή πρακτικών επιχειρησιακής συνέχειας, θα έχουν ένα είδος πολιτικής ασφάλειας. Ο οργανισμός θα καταφέρει να εξοικονομήσει χρήματα. Αυτό θα συμβεί, είτε με την αποτροπή τυχόν συμβάντων από αναταραχές, είτε με τη δυνατότητα ταχύτερης ανάκαμψης.

Η επένδυση των οργανισμών στο ISO 22301 είναι πολύ μικρότερη από την εξοικονόμηση κόστους που θα επιτύχουν!

Γιατί να επιλέξετε την f society;

fsociety_new_logo

Η f society σας παρέχει βοήθεια:

Στην ανάπτυξη του Οργανισμού σας.

Στη βελτίωση του Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας του Οργανισμού σας.

Στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού σας.

Στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.


Τα πλεονεκτήματα της f society

Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της f society στηρίζεται στη δέσμευση της για τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της σε όλα τα στάδια ενός έργου, τόσο στη διάρκεια αυτού αλλά όσο και στην υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση του.

Η f society μέσω των υπηρεσιών της παρέχει λύσεις οικονομικά βιώσιμες, εύκολα αποδεκτές και εφαρμόσιμες, οι οποίες πραγματικά δουλεύουν.

Οι προτάσεις της f society μπορεί να περιλαμβάνουν:

μία λύση σε ένα πρόβλημα των πελατών της,

μία σειρά ενεργειών,

ή απλά μία ιδέα!

H f society προσφέρει λύσεις που ενδυναμώνουν τον Οργανισμό σας και το προσωπικό του, πάντα στο πλαίσιο ενός αυστηρού προσωπικού κώδικα δεοντολογίας που τη χαρακτηρίζει.

Θέλετε να μάθετε πως οι υπηρεσίες της f society για το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη του ISO 22301:2019 μπορούν να μεταμορφώσουν τον Οργανισμό ή την Εταιρεία σας;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να λάβετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αναπτύξετε και διαχειριστείτε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.