Το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (FSMS).

Το ISO 22000:2018 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (FSMS).

Ποια είναι τα οφέλη του ISO 22000:2018;

To πρότυπο του ISO 22000:2018 επιτρέπει σε έναν οργανισμό που εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην τροφική αλυσίδα να προβεί στις παρακάτω ενέργειες.

  • Τον σχεδιασμό, εφαρμογή, λειτουργία, διατήρηση και ενημέρωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (FSMS). Αυτό το σύστημα διαχείρισης παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που είναι ασφαλή, σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζονται.
  • Να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων.
  • Να αξιολογεί τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις ασφάλειας τροφίμων των πελατών και να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή τους με αυτές.
  • Την αποτελεσματική επικοινωνία των θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων στα ενδιαφερόμενα μέρη εντός της τροφικής αλυσίδας.
  • Τη δυνατότητα να διασφαλίσει ότι ο οργανισμός συμμορφώνεται με τη δηλωμένη πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων.
  • Να αποδείξει τη συμμόρφωση στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Να ζητήσει πιστοποίηση ή καταχώριση του FSMS του από εξωτερικό οργανισμό. Επίσης μπορεί να κάνει αυτοαξιολόγηση ή αυτο-δήλωση συμμόρφωσης με αυτό το έγγραφο.

Σε ποιους απευθύνεται το ISO 22000:2018;

Όλες οι απαιτήσεις αυτού του πρότυπου είναι γενικές και προορίζονται να ισχύουν για όλους τους οργανισμούς στην τροφική αλυσίδα, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα.

Οι οργανώσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, παραγωγούς τρόφιμων, παραγωγούς ζωοτροφών, θεριζοαλωνιστικές μονάδες άγριων φυτών και ζώων, αγρότες, παραγωγούς συστατικών, παραγωγούς τροφίμων, λιανοπωλητές και οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες τροφίμων, υπηρεσίες εστίασης, καθαριότητα και υπηρεσίες υγιεινής, υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής, προμηθευτές εξοπλισμού, καθαριστικά και απολυμαντικά, υλικά συσκευασίας και άλλα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Το ISO 22000:2018 επιτρέπει σε οποιονδήποτε οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων μικρών και/ή λιγότερο ανεπτυγμένων οργανισμών (π.χ. μια μικρή φάρμα, ένας μικρός συσκευαστής-διανομέας, ένα μικρό κατάστημα λιανικής ή υπηρεσίας τροφίμων) να εφαρμόσει στοιχεία που έχουν αναπτυχθεί εξωτερικά στο FSMS τους.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εσωτερικοί και/ή εξωτερικοί πόροι για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτού του πρότυπου.

Γιατί να επιλέξετε την f society;

fsociety_new_logo

Η f society σας παρέχει βοήθεια:

Στην ανάπτυξη του Οργανισμού σας.

Στη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων του Οργανισμού σας.

Στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού σας.

Στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.


Τα πλεονεκτήματα της f society

Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της f society στηρίζεται στη δέσμευση της για τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της σε όλα τα στάδια ενός έργου, τόσο στη διάρκεια αυτού αλλά όσο και στην υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση του.

Η f society μέσω των υπηρεσιών της παρέχει λύσεις οικονομικά βιώσιμες, εύκολα αποδεκτές και εφαρμόσιμες, οι οποίες πραγματικά δουλεύουν.

Οι προτάσεις της f society μπορεί να περιλαμβάνουν:

μία λύση σε ένα πρόβλημα των πελατών της,

μία σειρά ενεργειών,

ή απλά μία ιδέα!

H f society προσφέρει λύσεις που ενδυναμώνουν τον Οργανισμό σας και το προσωπικό του, πάντα στο πλαίσιο ενός αυστηρού προσωπικού κώδικα δεοντολογίας που τη χαρακτηρίζει.

Θέλετε να μάθετε πως οι υπηρεσίες της f society για το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη του ISO 22000:2018 μπορούν να μεταμορφώσουν τον Οργανισμό ή την Εταιρεία σας;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να λάβετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αναπτύξετε και διαχειριστείτε το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.