Το ISO 14001:2015 καθορίζει τα κριτήρια για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Χαρτογραφεί ένα πλαίσιο όπου μια εταιρεία ή οργανισμός μπορεί να ακολουθήσει για να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το ISO 14001:2015 επιτρέπει στους οργανισμούς να εξετάζουν περιβαλλοντικά ζητήματα πριν αυτά προκαλέσουν οποιοδήποτε πρόβλημα στον οργανισμό.

Αυτό το πρότυπο προορίζεται για χρήση από έναν οργανισμό που επιδιώκει να διαχειριστεί τις περιβαλλοντικές του ευθύνες με συστηματικό τρόπο που συμβάλλει στον περιβαλλοντικό πυλώνα της αειφορίας.

Επίσης, βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του. Αυτά τα αποτελέσματα, παρέχουν αξία για το περιβάλλον, τον ίδιο τον οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης περιλαμβάνουν:

 • Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
 • Εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης.
 • Επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων.

Που εφαρμόζεται το ISO 14001:2015

Το ISO 14001:2015 εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους, τύπου και φύσης. Ισχύει για τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών του που ο οργανισμός κρίνει ότι μπορεί είτε να ελέγξει είτε να επηρεάσει λαμβάνοντας υπόψη μια προοπτική του κύκλου ζωής. Το ISO 14001:2015 δεν αναφέρει συγκεκριμένα κριτήρια περιβαλλοντικής απόδοσης.

Το ISO 14001:2015 μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνολικά ή εν μέρει για τη συστηματική βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί συμμόρφωσης με το ISO 14001:2015 δεν γίνονται αποδεκτοί εκτός εάν όλες οι απαιτήσεις του ενσωματωθούν στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ενός οργανισμού και εκπληρωθούν χωρίς αποκλεισμούς.

Ποια είναι τα οφέλη του ISO 14001:2015;

Υπάρχουν πολλά και σημαντικά οφέλη για έναν οργανισμό, για να αποκτήσει το ISO 14001:2015.  Πρέπει να ακολουθήσει μια στρατηγική προσέγγιση βελτιώνοντας τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του.

 • Εξοικονομεί κόστος σε απόβλητα, ανακύκλωση και κατανάλωση.
 • Αποκτά πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών κατά την υποβολή προσφορών για επιχειρήσεις.
 • Διαχειρίζεται αποτελεσματικά περιβαλλοντικούς κινδύνους.
 • Συμμορφώνεται με περιβαλλοντικούς κανονισμούς της ελληνικής νομοθεσίας.
 • Αποδεικνύει της δέσμευσή της επιχείρησής για βελτίωση του περιβάλλοντος.
 • Δείχνει πως είναι μια υπεύθυνη επιχείρηση.
 • Μειώνει δραστικά το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης.
 • Επιτυγχάνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση από τους εργαζόμενους καθώς γνωρίζουν πως εργάζονται σε έναν φιλικό προς το περιβάλλον οργανισμό.
 • Δυνατότητα ανέλιξης των ξενοδοχείων στην κατάταξη των αστεριών. Το πρότυπο ISO 14001:2015 βοηθά πάνω σε αυτό το ζήτημα.
 • Επιτυγχάνει τη δυνατότητα της συμμετοχής σε διαγωνισμούς Δημοσίου.
 • Συνεργάζεται με πολυεθνικές εταιρείες που απαιτούν πιστοποιημένους συνεργάτες/προμηθευτές.

Γιατί να επιλέξετε την f society;

fsociety_new_logo

Η f society σας παρέχει βοήθεια:

Στην ανάπτυξη του Οργανισμού σας.

Στη βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Οργανισμού σας.

Στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού σας.

Στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.


Τα πλεονεκτήματα της f society

Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της f society στηρίζεται στη δέσμευση της για τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της σε όλα τα στάδια ενός έργου, τόσο στη διάρκεια αυτού αλλά όσο και στην υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση του.

Η f society μέσω των υπηρεσιών της παρέχει λύσεις οικονομικά βιώσιμες, εύκολα αποδεκτές και εφαρμόσιμες, οι οποίες πραγματικά δουλεύουν.

Οι προτάσεις της f society μπορεί να περιλαμβάνουν:

μία λύση σε ένα πρόβλημα των πελατών της,

μία σειρά ενεργειών,

ή απλά μία ιδέα!

H f society προσφέρει λύσεις που ενδυναμώνουν τον Οργανισμό σας και το προσωπικό του, πάντα στο πλαίσιο ενός αυστηρού προσωπικού κώδικα δεοντολογίας που τη χαρακτηρίζει.

Θέλετε να μάθετε πως οι υπηρεσίες της f society για το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη του ISO 14001:2015 μπορούν να μεταμορφώσουν τον Οργανισμό ή την Εταιρεία σας;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να λάβετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αναπτύξετε και διαχειριστείτε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.