Πως να αντιμετωπίσετε στην επιχείρηση σας μια περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας

Για να αντιμετωπίσετε μια παραβίαση δεδομένων στην επιχείρηση σας, πρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα για την προστασία της εταιρείας από περαιτέρω επιθέσεις. Βέβαια, όπως έχουμε αναφέρει σε παλαιότερα άρθρα, η πρόληψη είναι η καλύτερα άμυνα για την αποφυγή μια τέτοιας περίπτωσης. Όμως τι γίνεται στην περίπτωση που το κακό έχει ήδη συμβεί; Ορισμένα από αυτά τα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη φύση της επίθεσης, όπως για παράδειγμα εάν έχουν εκτεθεί προσωπικές πληροφορίες. Παρακάτω λοιπόν, θα αναφέρουμε ό,τι οφείλετε…

Penetration Testing

Penetration Testing: Αναγνωρίστε και αντιμετωπίστε τις κρυφές αδυναμίες στην ασφάλεια του οργανισμού σας. Τι είναι το Penetration Testing: Το Penetration Testing ή αλλιώς pentesting, περιγράφει τη διαδικασία αξιολόγησης μίας περιοχής συστήματος. Σκοπός της να αποκαλύψει και να εκμεταλλευτεί τα τρωτά του σημεία. Η f society βοηθά τον οργανισμό σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους κινδύνους ασφάλειας και να αποκαταστήσει τα τρωτά σημεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κίνδυνο παραβίασης δεδομένων και στοιχείων από κακόβουλους εισβολείς. Γιατί το Penetration Testing είναι…

ΡΙΣΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επωφεληθείτε από το νέο ασφαλή κόσμο που μπορούμε να οργανώσουμε για εσάς και προωθήστε την καινοτομία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Υπηρεσίες ανάλυσης ρίσκου και ασφάλειας της f society Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η f society για να αξιολογήσει την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων περιλαμβάνει μία ολιστική προσέγγιση εκτίμησης των ανθρώπινων, περιβαλλοντολογικών και διαδικτυακών παραγόντων της ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών πληροφορικής. Αξιολογήσεις Ρίσκου και Ασφάλειας Η f society παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου για την ανάλυση, τον καθορισμό…