Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα και GDPR – Τι πρέπει να προσέξετε

Η έλευση του GDPR, έθεσε χωρίς αμφιβολία του κανόνες για την αποφυγή κάθε είδους αυθαιρεσίας, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι τύποι δεδομένων που ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων θεωρεί ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ως εκ τούτου τα ταξινομεί στην ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων. Ποιες είναι οι ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων; Ο GDPR προσδιορίζει σαφώς ποια δεδομένα θεωρούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και εμπίπτουν στην ειδική αυτή κατηγορία: Δεδομένα που σχετίζονται με φυλετική ή εθνική καταγωγή. Πολιτικές πεποιθήσεις. Θρησκευτικές ή…