Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα και GDPR – Τι πρέπει να προσέξετε

Η έλευση του GDPR, έθεσε χωρίς αμφιβολία του κανόνες για την αποφυγή κάθε είδους αυθαιρεσίας, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι τύποι δεδομένων που ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων θεωρεί ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ως εκ τούτου τα ταξινομεί στην ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων. Ποιες είναι οι ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων; Ο GDPR προσδιορίζει σαφώς ποια δεδομένα θεωρούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και εμπίπτουν στην ειδική αυτή κατηγορία: Δεδομένα που σχετίζονται με φυλετική ή εθνική καταγωγή. Πολιτικές πεποιθήσεις. Θρησκευτικές ή…

Πώς να ξεπεράσετε τις προκλήσεις της συμμόρφωσης του GDPR

Μάθετε για τις κορυφαίες προκλήσεις στο θέμα της συμμόρφωσης του GDPR και τις λύσεις τους. Καθώς τα πρόστιμα και οι ποινές του GDPR αυξάνονται, οι οργανισμοί πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη συμμόρφωση για να αποφύγουν οικονομικές ζημιές και ζημιές στη φήμη τους. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Συγκεκριμένα, αφορά τους τομείς της ασφάλειας, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας δεδομένων για επιχειρήσεις και επαγγελματίες πληροφορικής στην Ευρώπη. Επίσης εφαρμόζεται και σε…

GDPR: Zήτημα στη νομιμότητα των Google Analytics από την Αυστρία

Ζήτημα νομιμότητας, όσον αφορά τη χρήση των Google Analytics στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Ομοσπονδιακή Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Αυστρίας (DSB) αποφάνθηκε κατά της χρήσης των Google Analytics, έπειτα από καταγγελία της noyb. Η καταγγελία υποστηρίζει πως τα Google Analytics έχουν παραβιάσει τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων του GDPR. Ποια είναι η noyb. H noyb (none of your business), πρόκειται για μια Μ.Κ.Ο, με ηγέτη τον ακτιβιστή Max Schrems και έδρα τη Βιέννη της Αυστρίας. Ως…

GDPR: Τα μεγαλύτερα πρόστιμα για το 2021

Οι οικονομικές κυρώσεις για την παραβίαση του κανονισμού του GDPR για το 2021 είναι μεγάλες και ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) θεωρείται ένας από τους πιο σκληρούς νόμους περί απορρήτου και ασφάλειας παγκοσμίως. Από τις 25 Μαΐου 2018 που τέθηκε σε ισχύ, ο κανονισμός επιβάλλει υποχρεώσεις σε οργανισμούς οπουδήποτε στον κόσμο. Συγκεκριμένα αυτές οι υποχρεώσεις αφορούν, όσους στοχεύουν ή συλλέγουν δεδομένα που σχετίζονται με άτομα στην ΕΕ. Η πολυπλοκότητα του GDPR τον έχουν…

Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριοδοτών και ο ρόλος του GDPR

Στα μέσα του 2016, δημοσιογράφοι και ερευνητές αξιολογούσαν τις αποκαλύψεις που απέφεραν τα Luxembourg Leaks (2014) και Panama Papers (2016). Τα σκάνδαλα αυτά εμφανίστηκαν έντονα μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Με αφορμή αυτή την εξέλιξη η ISO ίδρυσε την Τεχνική Επιτροπή 309 (ISO/TC 309). Στόχος της να αντιμετωπίσει την «τυποποίηση στον τομέα της διακυβέρνησης που σχετίζεται με πτυχές κατεύθυνσης, ελέγχου και λογοδοσίας των οργανισμών». Τον Νοέμβριο του 2016, η Επιτροπή σχημάτισε μια ad hoc ομάδα για να εξετάσει τη σκοπιμότητα…

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DPO

Better safe than sorry! Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Ο Υ.Π.Δ. αποτελεί ηγετικό ρόλο της επιχείρησης στον τομέα της ασφάλειας που  απαιτείται από τον Γ.Κ.Π.Δ.  Οι Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία της στρατηγικής και της εφαρμογής της προστασίας δεδομένων. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γ.Κ.Π.Δ. Όταν ο Γ.Κ.Π.Δ. τέθηκε σε ισχύ, ο Υ.Π.Δ. κατέστη υποχρεωτικός για όλες τις εταιρείες που συνεργάζονται με τα δεδομένα των πολιτών της Ε.Ε. Οι Υ.Π.Δ. δρουν επίσης…

Υπηρεσίες Συμμόρφωσης G.D.P.R.

Η f society δημιουργεί εξειδικευμένες οδηγίες και υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον Γ.Κ.Π.Δ. (G.D.P.R.) για Οργανισμούς, Εταιρείες και Ιδρύματα. Καθοδηγεί τους Οργανισμούς και τις  Επιχειρήσεις  να κατανοήσουν τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσουν για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με τον Γ.Κ.Π.Δ. Η f society μπορεί να σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε για τον Γ.Κ.Π.Δ. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με τον G.D.P.R. Το έργο της προετοιμασίας ενός Οργανισμού για τη συμμόρφωσή του με τον Γ.Κ.Π.Δ. καθορίζεται στις ακόλουθες φάσεις: Ταυτοποίηση, Χαρτογράφηση Δεδομένων & Ανάλυση Ροής…