Πώς να ξεπεράσετε τις προκλήσεις της συμμόρφωσης του GDPR

Μάθετε για τις κορυφαίες προκλήσεις στο θέμα της συμμόρφωσης του GDPR και τις λύσεις τους. Καθώς τα πρόστιμα και οι ποινές του GDPR αυξάνονται, οι οργανισμοί πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη συμμόρφωση για να αποφύγουν οικονομικές ζημιές και ζημιές στη φήμη τους. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Συγκεκριμένα, αφορά τους τομείς της ασφάλειας, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας δεδομένων για επιχειρήσεις και επαγγελματίες πληροφορικής στην Ευρώπη. Επίσης εφαρμόζεται και σε…

Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.)

Οι Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.) είναι πολύ σημαντικές προκειμένου να συμμορφωθούν οι εταιρείες με τον Γ.Κ.Π.Δ. (G.D.P.R.). Οι D.P.O. είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία της στρατηγικής και της εφαρμογής της προστασίας δεδομένων. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γ.Κ.Π.Δ. Όταν ο Γ.Κ.Π.Δ. τέθηκε σε ισχύ, οι υπηρεσίες του D.P.O. κατέστησαν υποχρεωτικές για όλες τις εταιρείες που συνεργάζονται με τα δεδομένα των πολιτών της Ε.Ε. Οι Υ.Π.Δ. δρουν επίσης ως σημείο επαφής μεταξύ της εταιρείας…

Υπηρεσίες Συμμόρφωσης G.D.P.R.

Η f society δημιουργεί εξειδικευμένες οδηγίες και υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον Γ.Κ.Π.Δ. (G.D.P.R.) για Οργανισμούς, Εταιρείες και Ιδρύματα. Καθοδηγεί τους Οργανισμούς και τις  Επιχειρήσεις  να κατανοήσουν τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσουν για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με τον Γ.Κ.Π.Δ. Η f society μπορεί να σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε για τον Γ.Κ.Π.Δ. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με τον G.D.P.R. Το έργο της προετοιμασίας ενός Οργανισμού για τη συμμόρφωσή του με τον Γ.Κ.Π.Δ. καθορίζεται στις ακόλουθες φάσεις: Ταυτοποίηση, Χαρτογράφηση Δεδομένων & Ανάλυση Ροής…