Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριοδοτών και ο ρόλος του GDPR

Στα μέσα του 2016, δημοσιογράφοι και ερευνητές αξιολογούσαν τις αποκαλύψεις που απέφεραν τα Luxembourg Leaks (2014) και Panama Papers (2016). Τα σκάνδαλα αυτά εμφανίστηκαν έντονα μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Με αφορμή αυτή την εξέλιξη η ISO ίδρυσε την Τεχνική Επιτροπή 309 (ISO/TC 309). Στόχος της να αντιμετωπίσει την «τυποποίηση στον τομέα της διακυβέρνησης που σχετίζεται με πτυχές κατεύθυνσης, ελέγχου και λογοδοσίας των οργανισμών». Τον Νοέμβριο του 2016, η Επιτροπή σχημάτισε μια ad hoc ομάδα για να εξετάσει τη σκοπιμότητα…

Δελτίο τύπου – Πιστοποίηση της f society κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015

Καστέλα, 18/10/2021 Η f society με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάπτυξης και πιστοποίησης «Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας» σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, δίνοντας έμφαση στην προσέγγιση διακινδύνευσης των δραστηριοτήτων μίας εταιρείας/οργανισμού. Σκοπός της εφαρμογής του Συστήματος είναι ο εντοπισμός απειλών και ευκαιριών στην επίτευξη των στόχων ποιότητας και την αντιμετώπιση ή αξιοποίηση αυτών μέσω τεκμηριωμένων διαδικασιών. H…

Δελτίο τύπου – Πιστοποίηση της f society κατά το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27701:2019

Καστέλλα, 18/10/2021 Η f society, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την πιστοποίησή της κατά το διεθνές πρότυπο ISO ISO/IEC 27701:2019 Διαχείρισης Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων. Το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27701:2019 αποτελεί επέκταση του προτύπου ISO 27001:2013 που εφαρμόζει η εταιρεία μας. Υλοποιήθηκε, με γνώμονα τη διεύρυνση του υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) με πρόσθετες απαιτήσεις που εξειδικεύονται στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία μας ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Προσωπικών Δεδομένων.…

Δελτίο τύπου – Πιστοποίηση της f society κατά το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013

Καστέλα, 18/10/2021 Η f society, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την πιστοποίησή της κατά το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013 για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) που εφαρμόζει. Η πιστοποίηση ελήφθη τον Οκτώβριο του 2021 από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.  H πιστοποίηση της f society κατά ISO 27001:2013 αφορά το σύνολο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της, που περιλαμβάνουν τις ακόλουθές παρεχόμενες υπηρεσίες: Συμβουλευτική σε Λογισμικά και Εφαρμογές. Εκπαίδευση. Συμβουλευτική σε Συστήματα Διαχείρισης και Συμμόρφωσης. Η απόκτηση και διατήρηση της πιστοποίησης προϋποθέτει την…

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Όραμα Το όραμά της f society δεν περιγράφει μόνο τη φιλοδοξία της για την επίτευξη της αποστολής της, αλλά και το που θέλει η ίδια να φτάσει την κοινωνία μέσω της παροχής των υπηρεσιών της. “Το όραμα της f society είναι οι πελάτες της να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να επωφεληθούν από τις ευκολίες, την ασφάλεια, την προοπτική και τις ευκαιρίες της νέας εποχής του διαδικτύου των πραγμάτων, υλοποιώντας τις ιδέες τους σε έναν ασφαλή ψηφιακό κόσμο.” Αποστολή…

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΠΕ

Γνωρίστε την εποχή του IoT Υπηρεσίες ΤΠΕ Εκμεταλλευτείτε τα πλεονεκτήματα της νέας εποχής. Οι υπηρεσίες της f society καλύπτουν τo σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των πελατών της. Πλαισιώνονται με πολιτικές, αλλά και με τη δημιουργία και οργάνωση των διαδικασιών που θα τις υποστηρίξουν. Οι λύσεις που προσφέρει η f society χαρακτηρίζονται από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της σε συνδυασμό με τις διαδικασίες και τις απαραίτητες τεχνολογίες πληροφορικής δημιουργούν τον κατάλληλο συνδυασμό για την…

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οι συνήθειες των καταναλωτών αλλάζουν. Μπορείτε να πείτε το ίδιο και για τη Στρατηγική Μάρκετιγκ που ακολουθεί ο Οργανισμός σας; Ψηφιακή Ανάπτυξη Θέλετε να αυξήσετε τις πωλήσεις σας, αλλά το διαδίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες; Το Πρόβλημα στην Ψηφιακή Ανάπτυξη Οι νέοι ανταγωνιστές των αγορών, επικεντρώνουν τις προσπάθειες ανάπτυξής τους στο χώρο του διαδικτύου και των φορητών συσκευών. Για το λόγο αυτό υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες επιλογές από ποτέ για τον καταναλωτή. Οι…

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ

In God we trust, all others bring data W. E. Deming Υπηρεσίες B.I. (Επιχειρηματική Ευφυΐα) Η f society παρέχει υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ευφυΐας, οι οποίες περιλαμβάνουν Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Απεικόνιση Δεδομένων Δημιουργία Αναφορών Η f society με γνώμονα τα δεδομένα, βοηθάει τους πελάτες της στο να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις για τις επιχειρήσεις τους. Αντιμετωπίζει κάθε έργο της ως μοναδικό, και επιλέγει κάθε φορά τις υπηρεσίες που ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών της. Υπηρεσίες Υλοποίησης Β.Ι. Η f society σχεδιάζει και υλοποιεί…

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DPO

Better safe than sorry! Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Ο Υ.Π.Δ. αποτελεί ηγετικό ρόλο της επιχείρησης στον τομέα της ασφάλειας που  απαιτείται από τον Γ.Κ.Π.Δ.  Οι Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία της στρατηγικής και της εφαρμογής της προστασίας δεδομένων. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γ.Κ.Π.Δ. Όταν ο Γ.Κ.Π.Δ. τέθηκε σε ισχύ, ο Υ.Π.Δ. κατέστη υποχρεωτικός για όλες τις εταιρείες που συνεργάζονται με τα δεδομένα των πολιτών της Ε.Ε. Οι Υ.Π.Δ. δρουν επίσης…