Πώς να ξεπεράσετε τις προκλήσεις της συμμόρφωσης του GDPR

Μάθετε για τις κορυφαίες προκλήσεις στο θέμα της συμμόρφωσης του GDPR και τις λύσεις τους. Καθώς τα πρόστιμα και οι ποινές του GDPR αυξάνονται, οι οργανισμοί πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη συμμόρφωση για να αποφύγουν οικονομικές ζημιές και ζημιές στη φήμη τους. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Συγκεκριμένα, αφορά τους τομείς της ασφάλειας, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας δεδομένων για επιχειρήσεις και επαγγελματίες πληροφορικής στην Ευρώπη. Επίσης εφαρμόζεται και σε…

Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.)

Οι Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.) είναι πολύ σημαντικές προκειμένου να συμμορφωθούν οι εταιρείες με τον Γ.Κ.Π.Δ. (G.D.P.R.). Οι D.P.O. είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία της στρατηγικής και της εφαρμογής της προστασίας δεδομένων. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γ.Κ.Π.Δ. Όταν ο Γ.Κ.Π.Δ. τέθηκε σε ισχύ, οι υπηρεσίες του D.P.O. κατέστησαν υποχρεωτικές για όλες τις εταιρείες που συνεργάζονται με τα δεδομένα των πολιτών της Ε.Ε. Οι Υ.Π.Δ. δρουν επίσης ως σημείο επαφής μεταξύ της εταιρείας…

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DPO

Better safe than sorry! Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Ο Υ.Π.Δ. αποτελεί ηγετικό ρόλο της επιχείρησης στον τομέα της ασφάλειας που  απαιτείται από τον Γ.Κ.Π.Δ.  Οι Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία της στρατηγικής και της εφαρμογής της προστασίας δεδομένων. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γ.Κ.Π.Δ. Όταν ο Γ.Κ.Π.Δ. τέθηκε σε ισχύ, ο Υ.Π.Δ. κατέστη υποχρεωτικός για όλες τις εταιρείες που συνεργάζονται με τα δεδομένα των πολιτών της Ε.Ε. Οι Υ.Π.Δ. δρουν επίσης…