5 επιθέσεις τύπου Ransomware που καθόρισαν την πορεία της κυβερνοασφάλειας

Οι Ransomware επιθέσεις έχουν δει μια ταχεία άνοδο τα τελευταία χρόνια και έχουν γίνει μια από τους πιο επικίνδυνες απειλές που αντιμετωπίζει οποιαδήποτε επιχείρηση σήμερα. Βέβαια αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο. Πράγματι, το πρώτο Ransomware επινοήθηκε μέσω floppy-disk στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Έκτοτε οι προγραμματιστές αυτών των επιθέσεων προσπάθησαν να εξελίσσουν συνεχώς τις τακτικές τους για να αποφύγουν τον εντοπισμό και να αυξήσουν τις πιθανότητες να λάβουν λύτρα από τα θύματά τους. Ως συνέπεια, αυτό μπορεί να…