Η EcoVadis αποτελεί την κορυφαία εταιρεία αξιολόγησης περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) στον κόσμο με περισσότερες από 90.000 επιχειρήσεις σε 160 χώρες.

Σκοπός του συστήματος κατάταξης EcoVadis (CSR Rating) είναι η αξιολόγηση της ποιότητας του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των εταιρειών. Η επίτευξη της αξιολόγησης θα γίνει μέσω των πολιτικών, των μέτρων εφαρμογής και των αποτελεσμάτων αυτής.

Η αξιολόγηση υλοποιείται με τη χρήση 21 κριτηρίων, που ομαδοποιούνται σε τέσσερις θεματικές ενότητες:

 1. Περιβάλλον,
 2. Εργασιακές Πρακτικές και Δικαιώματα,
 3. Ορθές Επιχειρηματικές Πρακτικές και
 4. Βιώσιμες Προμήθειες.

Τα 21 κριτήρια βασίζονται σε διεθνή πρότυπα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) όπως:

 • οι Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact Principles),
 • οι συνθήκες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO),
 • τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI), το πρότυπο ISO 26000, και
 • οι αρχές του CERES.

Γιατί είναι σημαντικό να αξιολογήσετε τον οργανισμό σας με το σύστημα κατάταξης της EcoVadis.

Με το Σύστημα Αξιολόγησης της EcoVadis ο οργανισμός σας μπορεί να επιτύχει:

 • Συγκριτική αξιολόγηση έναντι ανταγνωνιστών του κλάδου
 • Εντοπισμό και μετριασμό κινδύνων
 • Βελτίωση της βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Ενίσχυση της φήμης και της αξιοπιστίας
 • Τήρηση κανονιστικών απαιτήσεων και απαιτήσεων συμμόρφωσης.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της πιστοποίησης EcoVadis είναι ότι μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στη βιωσιμότητα εντοπίζοντας περιοχές όπου πρέπει να κάνουν αλλαγές. Η διαδικασία αξιολόγησης παρέχει λεπτομερή ανατροφοδότηση για τα δυνατά και αδύνατα σημεία μιας επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να αναπτύξουν σχέδια δράσης και να κάνουν βελτιώσεις. Επιπλέον, η πιστοποίηση μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να επιδείξουν τη δέσμευσή τους για βιωσιμότητα στους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους ενδιαφερόμενους, κάτι που μπορεί να είναι σημαντικό για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη διατήρηση σχέσεων.

Η πιστοποίηση της EcoVadis γίνεται επίσης μια ολοένα και πιο σημαντική απαίτηση για τις εταιρείες.

Ειδικότερα για τις εταιρείες που επιθυμούν να συνεργαστούν με μεγάλες εταιρείες, αλλά και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Πολλοί από αυτούς τους οργανισμούς απαιτούν τώρα από τους προμηθευτές τους να διαθέτουν ένα ορισμένο επίπεδο πιστοποίησης βιωσιμότητας και η πιστοποίηση EcoVadis είναι μια από τις πιο ευρέως αναγνωρισμένες και σεβαστές που υπάρχουν.

Πως η f society μπορεί να σας βοηθήσει:

Η f society έχει και η ίδια κάνει αξιολόγηση της ποιότητας του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποδίδοντας της, την ύψιστη Πλατινένια διάκριση!

Η f society με το εξειδικευμένο της προσωπικό, είναι υπεύθυνη για την ανάρτηση και υποστήριξη όλων ενδιαμέσων διαδικασιών μέχρι την παραγωγή του αποτελέσματος αξιολόγησης από την EcoVadis.

Θέλετε να μάθετε πως οι υπηρεσίες της f society μπορούν να μεταμορφώσουν τον Οργανισμό ή την Εταιρεία σας;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να λάβετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αναπτύξετε το Σύστημα Αξιολόγησης EcoVadis.