Δηλώσατε ενδιαφέρον για τις Υπηρεσίες Συμμόρφωσης ISO 37002:2021

Σύντομα θα λάβετε ένα επιβεβαιωτικό email και ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

(Παρακαλούμε να ελέγξετε και στα spam).

Εν τω μεταξύ μπορείτε να πλοηγηθείτε στα τελευταία νέα μας


Tελευταία νέα μας

 • Πρότυπο ISO 37001 κατά της δωροδοκίας – Τι πρέπει να προσέξετε
  Μια επισκόπηση των κατευθυντηρίων γραμμών του πρότυπου ISO 37001 κατά της δωροδοκίας. Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τις εταιρείες και χρήσιμες συμβουλές για την εφαρμογή του. Το ISO 37001 βοηθά στην ηθική συμπεριφορά και την πρόληψη κατά της δωροδοκίας. Αυτό από μόνο του πρέπει να αποτελεί κεντρικό πυλώνα για όλες τις εταιρείες και τους οργανισμούς. Άλλωστε, όσοι ενεργούν δεοντολογικά μειώνουν τον κίνδυνο ποινικής δίωξης και υψηλών προστίμων. Επίσης, δημιουργεί εμπιστοσύνη μεταξύ εργαζομένων και πελατών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει και τη φήμη…
 • Τα οφέλη της πιστοποίησης ISO για τον οργανισμό σας
  Η απόκτηση πιστοποίησης διαχείρισης ποιότητας ISO μπορεί να αποφέρει τεράστια οφέλη προς τον οργανισμό σας. Συγκεκριμένα, αποδίδει την αναγνώριση της βελτιωμένης απόδοσης, της παραγωγικότητας καθώς και την ικανοποίηση πελατών σας. Ωστόσο, τα οφέλη της πιστοποίησης ISO υπερβαίνουν κατά πολύ τις δραστηριότητές σας σε κάθε πτυχή της επιχείρησης σας. Για παράδειγμα, τα οφέλη αφορούν και τους τομείς των πωλήσεων και του μάρκετινγκ, του στρατηγικού σχεδιασμού και της δέσμευσης των εργαζομένων. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO – International Organization for Standardization) είναι…
 • Πώς να ξεπεράσετε τις προκλήσεις της συμμόρφωσης του GDPR
  Μάθετε για τις κορυφαίες προκλήσεις στο θέμα της συμμόρφωσης του GDPR και τις λύσεις τους. Καθώς τα πρόστιμα και οι ποινές του GDPR αυξάνονται, οι οργανισμοί πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη συμμόρφωση για να αποφύγουν οικονομικές ζημιές και ζημιές στη φήμη τους. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Συγκεκριμένα, αφορά τους τομείς της ασφάλειας, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας δεδομένων για επιχειρήσεις και επαγγελματίες πληροφορικής στην Ευρώπη. Επίσης εφαρμόζεται και σε…
 • Νέοι κανόνες για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας της ΕΕ
  Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και των ικανοτήτων αντιμετώπισης κυβερνοαπειλών και περιστατικών. Νέοι κανόνες για τη θέσπιση κοινών μέτρων κυβερνοασφάλειας και ασφάλειας των πληροφοριών σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, προτάθηκαν από την Επιτροπή. Αυτή η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και των ικανοτήτων αντιμετώπισης κυβερνοαπειλών και περιστατικών. Επίσης, η πρόταση αποσκοπεί και στη διασφάλιση μιας ανθεκτικής και ασφαλούς δημόσιας διοίκησης της ΕΕ. Όλα…
 • Οι κανόνες YARA ως όπλο κατά των κακόβουλων επιθέσεων Malware
  Οι κανόνες YARA αποτελούν ένα πολύ σημαντικό όπλο στον «πόλεμο» έναντι των επιθέσεων τύπου Malware. Οι κανόνες YARA είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικό όπλο για την αναγνώριση κακόβουλου λογισμικού (ή άλλων αρχείων). Κύριο χαρακτηριστικό τους, η δημιουργία προϋποθέσεων που αναζητούν ορισμένα χαρακτηριστικά. Οι κακόβουλες επιθέσεις τύπου Malware πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όπως έχουμε αναφέρει και παλιότερα, οι κακόβουλες επιθέσεις τύπου Ransomware δεν μπορούν να περνούν απαρατήρητες. Μέσα στο 2021 παρατηρήθηκε ένα μεγάλο και ανησυχητικό κύμα από επιθέσεις ενάντια σε οργανισμούς κάθε είδους…
 • Η σπουδαιότητα των συστημάτων SIEM στην ασφάλεια των οργανισμών
  O τομέας των λογισμικών πληροφοριών ασφαλείας και της διαχείρισης συμβάντων (SIEM – Security Information, and Event Management), βρίσκεται εν μέσω μιας ταχείας εξέλιξης. Ο τρόπος που οι αναλυτές ασφαλείας αλληλοεπιδρούν με τα συστήματα SIEM αλλάζει. Ως συνέπεια αυτού, επαναπροσδιορίζεται πλήρως και η κατηγορία των SIEM για τους αγοραστές αυτή την περίοδο. Οι αλλαγές αυτές είναι μια φυσική αντανάκλαση της διεύρυνσης των περιπτώσεων χρήσης και των απαιτήσεων. Αυτές οι αλλαγές ορίζονται από τους αναλυτές της κυβερνοασφάλειας των συστημάτων των οργανισμών. Ταυτόχρονα,…