Penetration Testing: Αναγνωρίστε και αντιμετωπίστε τις κρυφές αδυναμίες στην ασφάλεια του οργανισμού σας.


Τι είναι το Penetration Testing:

Το Penetration Testing ή αλλιώς pentesting, περιγράφει τη διαδικασία αξιολόγησης μίας περιοχής συστήματος. Σκοπός της να αποκαλύψει και να εκμεταλλευτεί τα τρωτά του σημεία.

Η f society βοηθά τον οργανισμό σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους κινδύνους ασφάλειας και να αποκαταστήσει τα τρωτά σημεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κίνδυνο παραβίασης δεδομένων και στοιχείων από κακόβουλους εισβολείς.

 • Διορθώνει τις ευπάθειες πριν αξιοποιηθούν από εγκληματίες στον κυβερνοχώρο.
 • Παρέχει ανεξάρτητη διασφάλιση των ελέγχων ασφαλείας.
 • Βελτιώνει την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση των κινδύνων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
 • Υποστηρίζει τη συμμόρφωση σε PCI DSS, ISO 27001 και GDPR.
 • Καταδεικνύει και δεσμεύεται για τη συνεχή ασφάλεια του οργανισμού σας.
 • Παρέχει τις προτεραιότητες στις μελλοντικές επενδύσεις των πελατών της στον τομέα της ασφάλειας.

Γιατί το Penetration Testing είναι απαραίτητο για έναν οργανισμό:

Με τις απειλές στον κυβερνοχώρο να εξελίσσονται διαρκώς, συνιστάται σε κάθε οργανισμό να πραγματοποιεί Penetration Testing τουλάχιστον σε ετήσια βάση, αλλά και συχνότερα όταν:

 • Πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές στην υποδομή του οργανισμού.
 • Κυκλοφορούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Πραγματοποιείται συγχώνευση ή εξαγορά μιας άλλης επιχείρησης.
 • Προετοιμάζεται για συμμόρφωση σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας.
 • Υποβάλλονται προσφορές για μεγάλα εμπορικά συμβόλαια.
 • Αξιοποιούνται ή αναπτύσσονται εφαρμογές.

Κοινές ευπάθειες στην ασφάλεια ενός οργανισμού

Ορισμένες ευπάθειες δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν με αυτοματοποιημένα εργαλεία λογισμικού.

Η f society εντοπίζει και αναγνωρίζει αυτές τις ευπάθειες που ξεφεύγουν από τον αυτόματο εντοπισμό και παρέχει βοήθεια και χρήσιμες συμβουλές. Βοηθάει στην κατανόηση και τη σημαντική μείωση των κινδύνων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο του οργανισμού των πελατών της.

Όλοι οι έλεγχοι που διενεργεί είναι εμπιστευτικοί και σε αντίθεση με τις πραγματικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, έχουν σχεδιαστεί για να μην προκαλούν ζημιά ή διαταραχές.

Η f society παρέχει βοήθεια στον εντοπισμό ευπαθειών συμπεριλαμβανομένων:

 • Μη ασφαλείς διαμορφώσεις: Γίνεται αναζήτηση ανοιχτών θυρών, χρήση αδύναμων κωδικών πρόσβασης και μη ασφαλών δικαιωμάτων χρήστη. Επίσης, γίνεται αναζήτηση ζητημάτων βαθιάς διαμόρφωσης που μπορούν να πέσουν σε εκμετάλλευση για την επίτευξη πρόσβασης στο δίκτυο.
 • Ελαττώματα στην κρυπτογράφηση: Ελέγχεται αν οι μέθοδοι κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούνται για την προστασία και τη μετάδοση δεδομένων είναι αρκετά ασφαλείς για να αποφευχθεί η παραβίαση και η υποκλοπή.
 • Αδυναμίες προγραμματισμού: Ελέγχεται ο πηγαίος κώδικας στο λογισμικό για να εντοπιστούν τυχόν έγχυση κώδικα και ελαττωμάτων μνήμης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έκθεση των δεδομένων.
 • Ελαττώματα στη διαχείριση της συνεδρίας: Ελέγχεται εάν τα cookies και τα διακριτικά που χρησιμοποιούνται από εφαρμογές λογισμικού μπορούν να αξιοποιηθούν για την υποκλοπή συνεδριών και προνομίων.

Έκθεση και απόδοση:

Η f society παρέχει την υποστήριξη που απαιτείται για την αντιμετώπιση των ευπαθειών σας.

Για να βελτιωθεί η ασφάλεια ενός οργανισμού, είναι σημαντικό να είναι συνεχώς γνωστά τα τρωτά σημεία, αλλά και να λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Το Penetration Testing ως υπηρεσία παρέχει σαφείς συμβουλές αποκατάστασης για καλύτερη προστασία των συστημάτων.

Τι μπορείτε να περιμένετε μετά την αξιολόγηση:

 • Αναλυτική περιγραφή όλων των κινδύνων που εντοπίστηκαν.
 • Τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει ο κάθε κίνδυνος στον οργανισμό σας.
 • Πληροφορίες για την ευκολία της εκμετάλλευσης κάθε εντοπισμένης ευπάθειας.
 • Οδηγίες για την δραστική αποκατάσταση της κάθε ευπάθειας.
 • Συστάσεις στρατηγικής ασφάλειας.

Penetration Testing: Η μεθοδολογία της f society

Το Penetration Testing ως υπηρεσία βασίζεται σε μια συστηματική προσέγγιση στον εντοπισμό και την αναφορά ευπάθειας. Η προηγμένη μεθοδολογία pentest περιλαμβάνει:

 1. Πεδίο εφαρμογής: Στενή συνεργασία για να εξακριβωθούν όλα τα στοιχεία που πρέπει να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του Penetration Testing.
 2. Συλλογή αναγνώρισης και νοημοσύνης: Συλλογή των διαθέσιμων πληροφοριών κάνοντας χρήση τεχνικών ανοιχτού κώδικα (OSINT) για τη δημιουργία πληροφοριών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να θέσουν σε κίνδυνο τον οργανισμό σας.
 3. Ενεργή σάρωση και ανάλυση ευπαθειών: Πραγματοποιείται μια πλήρης αξιολόγηση της υποδομής του δικτύου και των εφαρμογών για να ληφθεί μια πλήρη εικόνα της επιφάνειας επίθεσης του οργανισμού σας.
 4. Χαρτογράφηση και αναγνώριση υπηρεσίας: Ερευνούνται και συλλέγονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σύστημα σας.
 5. Ανάλυση εφαρμογής: Πραγματοποιείται εις βάθος έλεγχος των εφαρμογών που βρίσκονται στους κεντρικούς υπολογιστές για να εντοπιστούν ευπάθειες προς εκμετάλλευση στην ασφάλεια.
 6. Εκμετάλλευση υπηρεσιών: Επιτελούνται εντοπισμένα τρωτά σημεία για να την απόκτηση πρόσβασης σε στοχευμένα συστήματα και δεδομένα.
 7. Κλιμάκωση προνομίων: Επιχειρείται να τεθεί σε κίνδυνο ένας κάτοχος προνομιακού λογαριασμού, όπως ένας διαχειριστή δικτύου.
 8. Περιστροφή: Χρησιμοποιούνται εκτεθειμένα συστήματα ως μηχανισμός για την επίθεση επιπλέον περιουσιακών στοιχείων.
 9. Αναφορά και ενημέρωση: Παρέχεται μια έκθεση που περιλαμβάνει μια περίληψη και προτάσεις σχετικά με τον τρόπο της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των κινδύνων που εντοπίστηκαν.

Γιατί η f society;

fsociety_new_logo

Διότι σας βοηθά:

στην ανάπτυξη του οργανισμού σας,

να βελτιώσετε το σύστημα διαχείρισης σας,

στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας σας,

να εργαστείτε σε ένα ασφαλές περιβάλλον.


Τα πλεονεκτήματα της f society

Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της f society στηρίζεται στη δέσμευση της για τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της σε όλα τα στάδια ενός έργου, τόσο στη διάρκεια αυτού αλλά όσο και στην υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση του.

Η f society μέσω των υπηρεσιών της παρέχει λύσεις οικονομικά βιώσιμες, εύκολα αποδεκτές και εφαρμόσιμες, οι οποίες πραγματικά δουλεύουν.

Οι προτάσεις της f society μπορεί να περιλαμβάνουν:

μία λύση σε ένα πρόβλημα των πελατών της,

μία σειρά ενεργειών,

ή απλά μία ιδέα!

H f society προσφέρει λύσεις που ενδυναμώνουν το προσωπικό και την εταιρεία σας, πάντα στο πλαίσιο ενός αυστηρού προσωπικού κώδικα δεοντολογίας που μας χαρακτηρίζει.

Θέλετε να μάθετε πως οι υπηρεσίες της f society για το Penetration Testing μπορούν να υποστηρίξουν τον Οργανισμό ή την Εταιρεία σας;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο να το αναπτύξετε και να το διαχειριστείτε.