Το ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας.

Το διεθνές πρότυπο ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης της οδικής ασφάλειας. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπει να έναν οργανισμό που αλληλεπιδρά με το σύστημα οδικής κυκλοφορίας να μειώσει τους θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς που σχετίζονται με τροχαία ατυχήματα που μπορεί να επηρεάσει.

Που εφαρμόζεται το ISO 39001:2012;

Το πρότυπο του ISO 39001:2012 απευθύνεται σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό που μέσω των δραστηριοτήτων του, χρησιμοποιούν το δίκτυο της οδικής κυκλοφορίας. Συνεπώς απευθύνεται σε κάθε οργανισμό ανεξαρτήτου μεγέθους και οικονομικής δραστηριότητας που θα επηρεάσουν την οδική ασφάλεια.

Ενδεικτικά:

  • Εταιρίες τουριστικών υπηρεσιών.Εταιρίες Μεταφορών/Logistics.
  • Εταιρίες Ταχυμεταφορών.Εταιρίες με Στόλο Οχημάτων.
  • Εταιρίες Ταξί.
  • Εταιρίες γενικά που διαθέτουν επιβατικά οχήματα (ιδιωτικά σχολεία, λεωφορεία μεταφοράς υπαλλήλων κτλ).

Οι απαιτήσεις του ISO 39001:2012 περιλαμβάνουν:

  • την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας κατάλληλης πολιτικής διαχείρισης οδικής ασφάλειας (ΔΟΑ),
  • την ανάπτυξη στόχων και σχεδίων δράσης ΔΟΑ, τα οποία λαμβάνουν υπόψη νομικές,
  • άλλες απαιτήσεις στις οποίες προσυπογράφει ο οργανισμός,
  • πληροφορίες σχετικά με στοιχεία και κριτήρια που σχετίζονται με τη ΔΟΑ που o οργανισμός προσδιορίζει ως εκείνα τα οποία μπορεί να ελέγξει και αυτά που μπορεί να επηρεάσει.

Γιατί να επιλέξετε την f society;

fsociety_new_logo

Η f society σας παρέχει βοήθεια:

Στην ανάπτυξη του Οργανισμού σας.

Στη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας του Οργανισμού σας.

Στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού σας.

Στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.


Τα πλεονεκτήματα της f society

Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της f society στηρίζεται στη δέσμευση της για τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της σε όλα τα στάδια ενός έργου, τόσο στη διάρκεια αυτού αλλά όσο και στην υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση του.

Η f society μέσω των υπηρεσιών της παρέχει λύσεις οικονομικά βιώσιμες, εύκολα αποδεκτές και εφαρμόσιμες, οι οποίες πραγματικά δουλεύουν.

Οι προτάσεις της f society μπορεί να περιλαμβάνουν:

μία λύση σε ένα πρόβλημα των πελατών της,

μία σειρά ενεργειών,

ή απλά μία ιδέα!

H f society προσφέρει λύσεις που ενδυναμώνουν τον Οργανισμό σας και το προσωπικό του, πάντα στο πλαίσιο ενός αυστηρού προσωπικού κώδικα δεοντολογίας που τη χαρακτηρίζει.

Θέλετε να μάθετε πως οι υπηρεσίες της f society για το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη του ISO 39001:2012 μπορούν να μεταμορφώσουν τον Οργανισμό ή την Εταιρεία σας;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να λάβετε τις κατάλληλες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αναπτύξετε και διαχειριστείτε το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας.