Δελτίο Τύπου: Η f society έλαβε την Πλατινένια Διάκριση από την EcoVadis

H f society με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνει τη απόκτηση της Πλατινένιας Διάκρισης της πλατφόρμας Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της EcoVadis. Η απόκτηση της πλατινένιας διάκρισης με βαθμολογία 83% κατατάσσει την f society στο 1% των κορυφαίων οργανισμών που έχουν αξιολογηθεί από την EcoVadis. Όπως ορίζει η Πολιτική της Κοινωνικής Ευθύνης της f society: Η αποτελεσματική διακυβέρνηση της f society βασίζεται στην ενσωμάτωση των αρχών της κοινωνικής ευθύνης, στη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή τους. H f society έχει υιοθετήσει ως…

Δελτίο Τύπου – Μια διαφορετική ευχή για το 2023

Ξεκινάμε το 2023 με μια διαφορετική ευχή! Σας ευχόμαστε οι επιχειρηματικές σας λειτουργίες να μην επιβαρύνουν τον πλανήτη μας! Εμείς επιλέξαμε να το κάνουμε φυτεύοντας δένδρα! Όμως ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στην f society δεσμευόμαστε να είμαστε μια βιώσιμη εταιρεία. Καθώς συμμετέχουμε στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ, έχουμε δεσμευτεί να υιοθετήσουμε βιώσιμες πρακτικές. Αυτό το κάνουμε δημιουργώντας αξία για τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Για τον λόγο αυτό δραστηριοποιούμαστε ενεργά στην καταπολέμηση της φυλετικής…

Δελτίο τύπου – Πιστοποίηση της f society κατά το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019

Καστέλα, 01/12/2022 Η f society με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την πιστοποίηση της κατά το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS) στις 8/11/2022. Το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 καθορίζει τα κριτήρια για το Σύστημα Διαχείρισης της Επιχειρηματικής Συνέχειας (BCMS). Συγκεκριμένα, καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης για την προστασία, τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης, την προετοιμασία, την απόκριση και την αποκατάσταση από άστατες διακοπές όταν προκύψουν. Η f…

Δελτίο τύπου – Πιστοποίηση της f society κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015

Καστέλα, 30/11/2022 Η f society, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την πιστοποίησή της κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις 08/11/2022. Το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 καθορίζει τα κριτήρια για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Χαρτογραφεί ένα πλαίσιο όπου μια εταιρεία ή οργανισμός μπορεί να ακολουθήσει για να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. H πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 της f society αφορά το σύνολο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού, τα…

Συμφωνία συνεργασίας της f society με την καναδική, PECB

25/11/2022 H f society με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνει μια νέα συμφωνία και συνεργασία με την PECB. Αυτό το βήμα θα επιτρέψει τη διανομή εκπαιδευτικών μαθημάτων PECB στην Ελλάδα και θα διασφαλίσει ότι οι δυο αυτές εταιρείες θα συνεισφέρουν βάσει τεχνογνωσίας στην προσφορά και οργάνωση, Συνέχεια, Ανθεκτικότητα και Ανάκτηση, Διακυβέρνηση, Διαχείριση Κινδύνων και Συμμόρφωση, Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών PECB Εκπαιδευτικά Μαθήματα. «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με αυτή τη συνεργασία καθώς πάντα χαιρετίζαμε συνεργασίες με εταιρείες των οποίων οι στόχοι ευθυγραμμίζονται με τους…

Δελτίο Τύπου: Απόκτηση Πράσινου Σήματος από τη WE Energy

H f society με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνει τη απόκτηση πράσινου σήματος από τη WE Energy. 100% Καθαρή Πράσινη Ενέργεια. Η απόκτηση πράσινου σήματος από τη WE Energy σημαίνει πως η εταιρεία μας κάνει χρήση ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η We Energy, είναι μία Ελληνική εταιρεία προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος, προμήθειας πράσινων πιστοποιητικών, παροχής υπηρεσιών Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) και μέλος του Ομίλου Eunice Energy Group . Πρόκειται για το μοναδικό πάροχο ενέργειας στην…

Δελτίο Τύπου: Συμμετοχή της fsociety στην Άσκηση ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2021

Kαστέλα, 22/10/2021 Η εταιρεία μας f society ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην Εθνική Άσκηση ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2021 που διεξήχθηκε από 18 – 22 Οκτωβρίου 2021 από την Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας (ΔΙΚΥΒ) του ΓΕΕΘΑ.  Στην Άσκηση “ΠΑΝΟΠΤΗΣ” συμμετείχαν περισσότερα από 350 στελέχη από τις Ενοπλές Δυνάμεις και 70 φορείς από όλη τη χώρα. Οι συμμετέχοντες ασκήθηκαν σε διαδικασίες αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων σε Εθνικό επίπεδο καθώς και στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση διαφόρων περιστατικών κυβερνοασφάλειας. Ο εντοπισμός κάλυπε τόσο μεμονωμένα συμβάντα όσο και περιστατικά ευρύτερης κλίμακας, τα οποία απαιτούσαν συντονισμένη ανταπόκριση…

Δελτίο τύπου – Πιστοποίηση της f society κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015

Καστέλα, 18/10/2021 Η f society με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάπτυξης και πιστοποίησης «Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας» σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, δίνοντας έμφαση στην προσέγγιση διακινδύνευσης των δραστηριοτήτων μίας εταιρείας/οργανισμού. Σκοπός της εφαρμογής του Συστήματος είναι ο εντοπισμός απειλών και ευκαιριών στην επίτευξη των στόχων ποιότητας και την αντιμετώπιση ή αξιοποίηση αυτών μέσω τεκμηριωμένων διαδικασιών. H…

Δελτίο τύπου – Πιστοποίηση της f society κατά το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27701:2019

Καστέλλα, 18/10/2021 Η f society, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την πιστοποίησή της κατά το διεθνές πρότυπο ISO ISO/IEC 27701:2019 Διαχείρισης Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων. Το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27701:2019 αποτελεί επέκταση του προτύπου ISO 27001:2013 που εφαρμόζει η εταιρεία μας. Υλοποιήθηκε, με γνώμονα τη διεύρυνση του υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) με πρόσθετες απαιτήσεις που εξειδικεύονται στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία μας ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Προσωπικών Δεδομένων.…

Δελτίο τύπου – Πιστοποίηση της f society κατά το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013

Καστέλα, 18/10/2021 Η f society, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την πιστοποίησή της κατά το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013 για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) που εφαρμόζει. Η πιστοποίηση ελήφθη τον Οκτώβριο του 2021 από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.  H πιστοποίηση της f society κατά ISO 27001:2013 αφορά το σύνολο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της, που περιλαμβάνουν τις ακόλουθές παρεχόμενες υπηρεσίες: Συμβουλευτική σε Λογισμικά και Εφαρμογές. Εκπαίδευση. Συμβουλευτική σε Συστήματα Διαχείρισης και Συμμόρφωσης. Η απόκτηση και διατήρηση της πιστοποίησης προϋποθέτει την…