Δελτίο Τύπου: Απόκτηση Πράσινου Σήματος από τη WE Energy

H f society με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνει τη απόκτηση πράσινου σήματος από τη WE Energy. 100% Καθαρή Πράσινη Ενέργεια. Η απόκτηση πράσινου σήματος από τη WE Energy σημαίνει πως η εταιρεία μας κάνει χρήση ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η We Energy, είναι μία Ελληνική εταιρεία προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος, προμήθειας πράσινων πιστοποιητικών, παροχής υπηρεσιών Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) και μέλος του Ομίλου Eunice Energy Group . Πρόκειται για το μοναδικό πάροχο ενέργειας στην…

Δελτίο Τύπου: Συμμετοχή της fsociety στην Άσκηση ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2021

Kαστέλα, 22/10/2021 Η εταιρεία μας f society ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην Εθνική Άσκηση ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2021 που διεξήχθηκε από 18 – 22 Οκτωβρίου 2021 από την Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας (ΔΙΚΥΒ) του ΓΕΕΘΑ.  Στην Άσκηση “ΠΑΝΟΠΤΗΣ” συμμετείχαν περισσότερα από 350 στελέχη από τις Ενοπλές Δυνάμεις και 70 φορείς από όλη τη χώρα. Οι συμμετέχοντες ασκήθηκαν σε διαδικασίες αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων σε Εθνικό επίπεδο καθώς και στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση διαφόρων περιστατικών κυβερνοασφάλειας. Ο εντοπισμός κάλυπε τόσο μεμονωμένα συμβάντα όσο και περιστατικά ευρύτερης κλίμακας, τα οποία απαιτούσαν συντονισμένη ανταπόκριση…

Δελτίο τύπου – Πιστοποίηση της f society κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015

Καστέλα, 18/10/2021 Η f society με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάπτυξης και πιστοποίησης «Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας» σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, δίνοντας έμφαση στην προσέγγιση διακινδύνευσης των δραστηριοτήτων μίας εταιρείας/οργανισμού. Σκοπός της εφαρμογής του Συστήματος είναι ο εντοπισμός απειλών και ευκαιριών στην επίτευξη των στόχων ποιότητας και την αντιμετώπιση ή αξιοποίηση αυτών μέσω τεκμηριωμένων διαδικασιών. H…

Δελτίο τύπου – Πιστοποίηση της f society κατά το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27701:2019

Καστέλλα, 18/10/2021 Η f society, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την πιστοποίησή της κατά το διεθνές πρότυπο ISO ISO/IEC 27701:2019 Διαχείρισης Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων. Το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27701:2019 αποτελεί επέκταση του προτύπου ISO 27001:2013 που εφαρμόζει η εταιρεία μας. Υλοποιήθηκε, με γνώμονα τη διεύρυνση του υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) με πρόσθετες απαιτήσεις που εξειδικεύονται στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία μας ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Προσωπικών Δεδομένων.…

Δελτίο τύπου – Πιστοποίηση της f society κατά το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013

Καστέλα, 18/10/2021 Η f society, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την πιστοποίησή της κατά το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013 για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) που εφαρμόζει. Η πιστοποίηση ελήφθη τον Οκτώβριο του 2021 από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.  H πιστοποίηση της f society κατά ISO 27001:2013 αφορά το σύνολο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της, που περιλαμβάνουν τις ακόλουθές παρεχόμενες υπηρεσίες: Συμβουλευτική σε Λογισμικά και Εφαρμογές. Εκπαίδευση. Συμβουλευτική σε Συστήματα Διαχείρισης και Συμμόρφωσης. Η απόκτηση και διατήρηση της πιστοποίησης προϋποθέτει την…