Όραμα και Αποστολή: Το όραμα μας περιγράφει που επιδιώκει η f society για να επιτύχει την αποστολή της. Η αποστολή διευκρινίζει στο που, το πως και το γιατί.

Όραμα

Το όραμά μας δεν περιγράφει μόνο το τι αγωνίζεται η f society να κατακτήσει επιτυγχάνοντας την αποστολή της. Αλλά το «που» θέλουμε να πάμε την κοινωνία ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών μας.

Ποιο είναι το όραμα μας

«Το όραμά μας είναι οι πελάτες μας να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να επωφεληθούν από τις ευκολίες, την ασφάλεια, την προοπτική και τις ευκαιρίες της νέας αυτής εποχής, υλοποιώντας  τις ιδέες τους σε έναν ασφαλές ψηφιακό κόσμο»

Αποστολή

Αντιλαμβανόμαστε τη δήλωση της αποστολής μας, ως το σκοπό που υπηρετεί η f society στο κοινό της. Η δήλωση της αποστολής μας έχει σκοπό να διασαφηνίσει το «πως», «ποιος» και το «γιατί». Αποτελεί το σχέδιο δράσης του οράματος της εταιρείας.

Ποια είναι η αποστολή μας

«Αποστολή μας είναι να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τις οποίες οι Πελάτες μας συστήνουν στους συνεργάτες τους,  οι Μέτοχοι θέλουν για τις εταιρείες τους, οι Σύμβουλοι επιλέγουν για τους πελάτες τους, οι Εργαζόμενοι είναι υπερήφανοι και οι Επενδυτές αναζητούν για μακροχρόνια οφέλη»


Η φιλοσοφία μας στοχεύει στη δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες μας.

Αυτό σημαίνει ότι ποτέ δεν προτείνουμε κάτι στον πελάτη που δεν επιφέρει πραγματική επιχειρηματική αξία και κάποια ανταμοιβή στην επένδυσή του. Πέρα από τη βασική μας φιλοσοφία, στρατηγικός μας στόχος είναι να αποτελούμε πολύτιμο συνεργάτη και συμπαραστάτη των πελατών μας στην προσπάθειά τους να επανασχεδιάσουν τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες, έτσι ώστε να πετύχουν στη νέα ψηφιακή εποχή. Αυτός είναι και ο στόχος που έχει το Όραμα και η Αποστολή μας.