Όραμα

Το όραμά της f society δεν περιγράφει μόνο τη φιλοδοξία της για την επίτευξη της αποστολής της, αλλά και το που θέλει η ίδια να φτάσει την κοινωνία μέσω της παροχής των υπηρεσιών της.


“Το όραμα της f society είναι οι πελάτες της να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να επωφεληθούν από τις ευκολίες, την ασφάλεια, την προοπτική και τις ευκαιρίες της νέας εποχής του διαδικτύου των πραγμάτων, υλοποιώντας τις ιδέες τους σε έναν ασφαλή ψηφιακό κόσμο.”

Αποστολή

Η f society αντιλαμβάνεται τη δήλωση της αποστολής της ως το σκοπό που υπηρετεί για το κοινό της. Η δήλωση της αποστολής της έχει ως στόχο να διασαφηνίσει το “πώς”, “ποιος” και το “γιατί”. Αποτελεί το σχέδιο δράσης του οράματος της εταιρείας.


“Αποστολή της f society είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τις οποίες οι Πελάτες της συστήνουν στους συνεργάτες τους,  οι Μέτοχοι θέλουν για τις εταιρείες τους, οι Σύμβουλοι επιλέγουν για τους πελάτες τους, οι Εργαζόμενοι είναι υπερήφανοι και οι Επενδυτές αναζητούν για μακροχρόνια οφέλη. “


Η φιλοσοφία της f society στοχεύει στη δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες της.

H f society δεν προτείνει ποτέ κάτι στον πελάτη της το οποίο δεν θα επιφέρει πραγματική επιχειρηματική αξία και ανταμοιβή στην επένδυσή του. Εκτός από τη βασική της φιλοσοφία, στρατηγικός της στόχος είναι να αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη των πελατών της, καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να επανασχεδιάσουν τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες, έτσι ώστε να πετύχουν στη νέα ψηφιακή εποχή.