«Το Όραμά μας στην f society είναι οι πελάτες μας να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να επωφεληθούν από τις ευκολίες, την ασφάλεια, την προοπτική και τις ευκαιρίες, της νέας αυτής εποχής υλοποιώντας  τις ιδέες τους σε έναν ασφαλές ψηφιακό κόσμο»