Ρίσκο και Ασφάλεια: Επωφεληθείτε από το νέο ασφαλή κόσμο που μπορούμε να οργανώσουμε για εσάς και προωθήστε την καινοτομία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

Υπηρεσίες ανάλυσης ρίσκου και ασφάλειας της f society

Η μέθοδος που αξιολογούμε την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων περιλαμβάνει μία ολιστική προσέγγιση εκτίμησης των ανθρώπινων, περιβαλλοντολογικών και διαδικτυακών παραγόντων της ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών πληροφορικής.


Αξιολογήσεις Ρίσκου και Ασφάλειας


Παρέχουμε υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου για την ανάλυση, τον καθορισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό των κινδύνων, των απειλών και των λύσεων που σχετίζονται με τα πληροφοριακά περιουσιακά σας αγαθά. Ο στόχος είναι να ξεκινήσει μία συνεχής διαδικασία ταυτοποίησης, αποκατάστασης και πρόληψης απειλών, θεμάτων και ζητημάτων κυβερνοασφάλειας.


Σχέδια Αποκατάστασης Καταστροφής στην τεχνολογία της πληροφορίας


Στο σημερινό ψηφιακό κόσμο, καταστροφές που επηρεάζουν τα δεδομένα και τις πληροφοριακές υποδομές μας θεωρούνται δεδομένες. Είτε πρόκειται για διαγραμμένο αρχείο, για επίθεση ransomware ή για φυσική καταστροφή μεγάλης κλίμακας, υπάρχουν συνεχείς απειλές για τις υποδομές πληροφορικής και τις Εταιρείες και τους Οργανισμούς που εξαρτώνται από αυτές. Η f society μπορεί να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης ενός τέτοιου συμβάντος, σχέδιο αποκατάστασης καταστροφής στην τεχνολογία της πληροφορίας βασισμένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας.


Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας


Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCM), χρησιμοποιούν αποδεδειγμένες μεθοδολογίες για την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης του επιχειρησιακού σας προγράμματος, για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση των υφιστάμενων κενών ή τρωτών σημείων. Η μεθοδολογία μας ακολουθεί τα παρακάτω θεμελιώδη βήματα: Αξιολόγηση και Ανάλυση Κενών, Στρατηγική και Οργάνωση, Εκπαίδευση και Άσκηση. Οι υπηρεσίες μας θα σας προετοιμάσουν όχι μόνο για οποιαδήποτε διαταραχή της επιχειρησιακής σας λειτουργίας αλλά θα επωφεληθείτε από την αντικειμενική και εξειδικευμένη οπτική μας που θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε μια σειρά πιθανών σεναρίων.


Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης


Στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον ρίσκου, η δυνατότητα προετοιμασίας ενός προγράμματος έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί πολυτέλεια για τον Οργανισμό σας. Η f society μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τη δυνατότητα ανταπόκρισης και αποκατάστασης σε καταστάσεις εκτάκτων περιστατικών.


Έλεγχοι Παραβίασης (Διείσδυσης)


Οι έλεγχοι παραβίασης προσομοιώνουν τις συνθήκες μίας αληθινής κυβερνοεπίθεσης. Ελέγχουν την ικανότητα του συστήματος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κυβερνοασφάλειας. Ένας πετυχημένος έλεγχος παραβίασης θα αποδείξει πόσο πραγματικές είναι οι ευπάθειες των υποδομών σας. Θα δείξει πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να διεισδύσει στα συστήματα σας. Οι έλεγχοι παραβίασης της f society παρέχουν πολύ περισσότερα από έναν τυπικό έλεγχο τρωτών σημείων συστήματος. Εφαρμόζουμε εξειδικευμένες τεχνικές. Διερευνούμε σε βάθος και εξαλείφουμε τους εσφαλμένους συναγερμούς απειλών που ενεργοποιούνται από αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέλετε να μάθετε πως οι υπηρεσίες μας για το ρίσκο και την ασφάλεια; Πως αυτές μπορούν να μεταμορφώσουν τον Οργανισμό ή την Εταιρεία σας; Eπικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε περισσότερες λεπτομέρειες.