Επωφεληθείτε από το νέο ασφαλή κόσμο που μπορούμε να οργανώσουμε για εσάς και προωθήστε την καινοτομία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

Υπηρεσίες ανάλυσης ρίσκου και ασφάλειας της f society

Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η f society για να αξιολογήσει την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων περιλαμβάνει μία ολιστική προσέγγιση εκτίμησης των ανθρώπινων, περιβαλλοντολογικών και διαδικτυακών παραγόντων της ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών πληροφορικής.


Αξιολογήσεις Ρίσκου και Ασφάλειας


Η f society παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου για την ανάλυση, τον καθορισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό των κινδύνων, των απειλών και των λύσεων που σχετίζονται με τα πληροφοριακά περιουσιακά αγαθά των πελατών της. Ο στόχος είναι να ξεκινήσει μία συνεχής διαδικασία ταυτοποίησης, αποκατάστασης και πρόληψης απειλών, θεμάτων και ζητημάτων κυβερνοασφάλειας.


Σχέδια Αποκατάστασης από Καταστροφή στην τεχνολογία της πληροφορίας


Στο σημερινό ψηφιακό κόσμο, καταστροφές που επηρεάζουν τα δεδομένα και τις πληροφοριακές υποδομές θεωρούνται δεδομένες. Είτε πρόκειται για διαγραμμένο αρχείο, για επίθεση ransomware ή για φυσική καταστροφή μεγάλης κλίμακας, υπάρχουν συνεχείς απειλές για τις υποδομές πληροφορικής και τις Εταιρείες και τους Οργανισμούς που εξαρτώνται από αυτές. Η f society μπορεί να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης ενός τέτοιου συμβάντος, μέσω της σύνταξης σχεδίου αποκατάστασης από καταστροφή στην τεχνολογία της πληροφορίας, βασισμένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της.


Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας


Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCM) της f society, χρησιμοποιούν αποδεδειγμένες μεθοδολογίες για την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης του επιχειρησιακού προγράμματος των πελατών της, για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση των υφιστάμενων κενών ή τρωτών σημείων. Η μεθοδολογία της f society ακολουθεί τα παρακάτω θεμελιώδη βήματα:

  • Αξιολόγηση και Ανάλυση Κενών
  • Στρατηγική και Οργάνωση
  • Εκπαίδευση και Άσκηση
Οι υπηρεσίες της f society προετοιμάζουν τους πελάτες της όχι μόνο για οποιαδήποτε διαταραχή της επιχειρησιακής τους λειτουργίας αλλά και για την αντικειμενική και εξειδικευμένη αντιμετώπιση μιας σειράς πιθανών σεναρίων διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας.


Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης


Στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον ρίσκου, η δυνατότητα προετοιμασίας ενός προγράμματος έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί πολυτέλεια για τον Οργανισμό σας. Η f society μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες της να αναπτύξουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης και αποκατάστασης σε καταστάσεις εκτάκτων περιστατικών.


Έλεγχοι Παραβίασης (Διείσδυσης)


Οι έλεγχοι παραβίασης προσομοιώνουν τις συνθήκες μίας αληθινής κυβερνοεπίθεσης. Ελέγχουν την ικανότητα του συστήματος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κυβερνοασφάλειας. Ένας πετυχημένος έλεγχος παραβίασης θα αποδείξει πόσο πραγματικές είναι οι ευπάθειες των υποδομών σας. Θα δείξει πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να διεισδύσει στα συστήματά σας. Οι έλεγχοι παραβίασης της f society παρέχουν πολύ περισσότερα από έναν τυπικό έλεγχο τρωτών σημείων συστήματος. Η f society εφαρμόζει εξειδικευμένες τεχνικές. Διερευνεί σε βάθος και εξαλείφει τους εσφαλμένους συναγερμούς απειλών που ενεργοποιούνται από αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου.
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία Ελέγχων Παραβίασης επισκεφθείτε τη σελίδα Penetration Testing.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέλετε να μάθετε πως οι υπηρεσίες της f society για το ρίσκο και την ασφάλεια μπορούν να μεταμορφώσουν τον Οργανισμό ή την Εταιρεία σας; Eπικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε περισσότερες λεπτομέρειες.