Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Το παρόν κείμενο συνιστά τμήμα της πολιτικής απορρήτου της εταιρείας μας με την επωνυμία f society I.K.E. ως υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Στο κείμενο αυτό θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διεξάγεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη σελίδα https://www.facebook.com/fsociety.gr/ (Facebook).

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Η σελίδα https://www.facebook.com/fsociety.gr/ συνιστά δημιουργία της εταιρείας με την επωνυμία f society I.K.E. (εφεξής η εταιρεία/ο υπεύθυνος επεξεργασίας). Η εταιρεία μας έχει έδρα στον Πειραιά οδός Κάνιγγός, αρ. 14 και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: αρ. τηλ. 210-4225879, email: [email protected] .
Για κάθε ζήτημα που αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Για την παρούσα επεξεργασία (δηλαδή στη συγκεκριμένη σελίδα του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης) και μόνο, σας ενημερώνουμε ότι, είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με την εταιρεία Facebook Inc. η οποία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σκοπός επεξεργασίας
Η εταιρεία μας προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της συγκεκριμένης σελίδας προκειμένου:
• να σας ενημερώσει για τις δραστηριότητες, και τις υπηρεσίες μας
• να σας παρέχει ένα επιπλέον μέσο επικοινωνίας

Περιεχόμενο σελίδας
Το περιεχόμενο που αναρτούμε στη συγκεκριμένη σελίδα (αλλά και εν γένει σε κάθε σελίδα που διαχειριζόμαστε) συνίσταται κυρίως σε ανάρτηση δημοσιεύσεων για τις δραστηριότητές μας, φωτογραφίες και βίντεο. Όταν το περιεχόμενο των αναρτήσεων περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, φροντίζουμε να είναι προϊόν νόμιμης επεξεργασίας. Εάν θεωρείτε ότι το αναρτώμενο περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα τρίτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας
Η νόμιμη βάση της παρούσας επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας. Δηλαδή, με ενέργειες όπως “like” και “follow”, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία του ονόματος χρήστη και ενδεχομένως της φωτογραφίας σας. Προβαίνοντας σε τέτοιες ενέργειες, δηλώνετε ταυτόχρονα ότι αποδέχεστε τους όρους της συγκεκριμένης πολιτικής. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας γίνεται με τον ίδιο αλλά αντίστροφο τρόπο (unlike, unfollow).
Σε περίπτωση που περιηγείστε στη σελίδα μας και μόνο χωρίς να προβαίνετε σε τέτοιες ενέργειες, σας δηλώνουμε ότι εμείς δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Σας εφιστούμε όμως την προσοχή, ότι το ίδιο δεν ισχύει για την εταιρεία Facebook Inc. όπως κατωτέρω αναλύεται.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε μέσω της σελίδας
Μέσω της σελίδας https://www.facebook.com/fsociety.gr/ συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομά σας και τη φωτογραφία προφίλ σας καθώς και τα τυχόν σχόλια ή μηνύματά σας.
Επιπλέον η συγκεκριμένη σελίδα μας επιτρέπει να συλλέγουμε ανωνυμοποιημένα/στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις σε αυτή.
Σας ενημερώνουμε όμως ότι η εταιρεία Facebook Inc. πιθανότατα προβαίνει και σε άλλες πράξεις επεξεργασίας συλλέγοντας και άλλα δεδομένα σας (ip, ιστορικό επισκέψεων κλπ.), το εύρος και την έκταση των οποίων δεν ελέγχουμε και δε μπορούμε να επηρεάσουμε. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας που παραθέτουμε κατωτέρω.

Πως γίνεται η συλλογή/επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η συλλογή και η εν γένει επεξεργασία (διατήρηση κλπ.) δπχ στη συγκεκριμένη σελίδα γίνεται μόνο εφόσον εσείς πραγματοποιήσετε κάποια ενέργεια, όπως like ή follow.
Σας ενημερώνουμε όμως ότι η εταιρεία Facebook Inc. πιθανότατα προβαίνει σε συλλογή/επεξεργασία και άλλων δεδομένων σας και με άλλους τρόπους, το εύρος και την έκταση των οποίων δεν ελέγχουμε και δε μπορούμε να επηρεάσουμε. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας που παραθέτουμε κατωτέρω.

Τόπος – χρόνος διατήρησης
Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σύμφωνα με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας της εταιρείας Facebook Inc. που διαχειρίζεται γενικά το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση ανά 3ετία επανεξετάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε επεξεργαστεί και προβαίνουμε κατά περίπτωση σε διαγραφή αυτών.

Φόρμα επικοινωνίας
Μέσω της συγκεκριμένης σελίδας μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα επικοινωνίας. Σας προτρέπουμε να μη μας αποστέλλετε μηνύματα που περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες για εσάς ή για τρίτους. Σε περίπτωση που μας αποστείλετε ένας τέτοιας φύσης μήνυμα, σας δηλώνουμε ότι θα το διαγράψουμε αμέσως και δε θα προβούμε σε περαιτέρω επεξεργασία ή απάντηση.
Καθότι η συγκεκριμένη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, δεν παρέχει τεχνική δυνατότητα για να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, σας δηλώνουμε ότι νόμιμη βάση αυτής της επεξεργασίας (δηλαδή για την αποστολή μηνύματος) είναι το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας και ειδικότερα η διασφάλιση ενός μέσου επικοινωνίας των τρίτων με αυτή.

Σχόλια
Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε σχόλια στις σχετικές αναρτήσεις μας. Πλην όμως σας προτρέπουμε να μην αξιοποιείτε τη δυνατότητα αυτή κοινοποιώντας σε εμάς ή δημοσιοποιώντας εν γένει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε τέτοια ενέργεια ή σχολιασμό που περιέχει περιεχόμενο παράνομο, ανήθικο, που προσβάλλει ή θέτει σε κίνδυνο την εταιρεία μας ή δικαιώματα τρίτων, θα προβούμε στη διαγραφή τους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Δικαιώματα
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης στη συγκεκριμένη επεξεργασία, ανάκλησης της συγκατάθεσης χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε. Επιπλέον σε περίπτωση που θεωρείται ότι η παρούσα επεξεργασία παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Διευκρίνηση: η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων ενδέχεται τεχνικά να είναι περιορισμένη, λόγω των επιλογών και των όρων χρήσης της εταιρείας Facebook Inc.

Ασφάλεια
Το προσωπικό της εταιρείας μας που διαχειρίζεται την σελίδα καλύπτεται από ρητή υποχρέωση τήρησης απορρήτου και την τήρηση συγκεκριμένων μέτρων ασφαλείας κατά τη διαδικασία διαχείρισης του λογαριασμού της συγκεκριμένης σελίδας.
Πλην όμως σας ενημερώνουμε ότι δε γνωρίζουμε τον τρόπο που η εταιρεία Facebook Inc. στην οποία ανήκει και η οποία διαχειρίζεται γενικά το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τους όρους και τον τρόπο που διαφυλάσσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας εντός αυτής της σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας ως κατωτέρω παρατίθεται.

Διαβίβαση
Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνει χώρα διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναρτούμε στην παρούσα σελίδα της f society I.K.E. μέσω του πλαισίου του Privacy Shield. Η εταιρεία Facebook Inc. είναι πιστοποιημένη εταιρεία στο πλαίσιο του Privacy Shield από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α. σε ό,τι αφορά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει, από 30/9/2016 μέχρι 17/12/2019 (πρόσβαση στο privacyshield.gov στις 22/2/2019). Η διαβίβαση είναι νόμιμη καθώς το πλαίσιο του Privacy Shield θεωρείται «απόφαση επάρκειας».
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τους όρους χρήσης https://www.facebook.com/legal/terms και την Πολιτική Προστασίας https://www.facebook.com/privacy/explanation της ως άνω εταιρείας.

Επισήμανση – Αποποίηση ευθύνης
Συνιστούμε πριν να παράσχετε την οποιαδήποτε συγκατάθεσή σας κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια στη σελίδα αυτή, να συμβουλευτείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εν λόγω μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ως ανωτέρω εκτέθηκαν. Σε περίπτωση που με δικές σας ενέργειες προβαίνετε σε μεταφόρτωση (uploading) φωτογραφιών δικών σας στη σελίδα μας στα ανωτέρω μέσα ή επιπλέον προσωπικών δεδομένων, την ευθύνη για την επεξεργασία αυτή φέρετε εσείς οι ίδιοι. Λόγω της ιδιαίτερης ευκολίας διαμοιρασμού (sharing) φωτογραφιών και λοιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνιστούμε να τα χρησιμοποιείτε εκτιμώντας τους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από τη δημοσιοποίησή τους. Σας επαναλαμβάνουμε ότι δε μπορούμε να επηρεάσουμε τους ανωτέρω όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων των ανωτέρω εταιρειών καθώς και τον τρόπο που αυτές διαχειρίζονται συνολικά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σε κάθε περίπτωση σας δηλώνουμε ότι δε γνωρίζουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το αν τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβαίνουν σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αν συλλέγουν επιπλέον κατηγορίες δεδομένων (ιστορικό επίσκεψης, IP κλπ), αν έχουν επιπλέον σκοπούς επεξεργασίας, αν χρησιμοποιούν εκτελούντες και υποεκτελούντες την επεξεργασία, αν προβαίνουν σε profiling, αν τηρούν τις δημοσιευμένες πολιτικές προστασίας και τον τρόπο που διενεργούν συνολικά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, σας παραθέτουμε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας του συγκεκριμένου κοινωνικής δικτύωσης, σας καλούμε να τα συμβουλευτείτε πριν από οποιαδήποτε ενέργειά σας και σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προβαίνουμε σε ιδιαίτερα λελογισμένη χρήση τους, αντιλαμβανόμενοι τους πιθανούς κινδύνους.